Umrli 2011

stu 16, 2011 | O župi

UMRLI 2011.

            a. Umrli župljani pokopani na području župe:


1. Mara Lovrić, r. Batinović, Duži, + 6. I. 2011., sahranjena u Dužima

2. Ivka Lovrić Duži, + — II. 2011.,sahranjena u Dužima

2. Janja Raič, r. Raič, Dračevice,  +15. III. 2011., sahranjena u Dračevicamae

3. Ivana Matuško, Duži + 6. IV. 2011., sahranjena u Dužimai

4. Stojan Glavinić, Neum, 21. V. 2011., sahranjen u Neumu

5. Miroslav Šimić, Neum, + 9. VI. 2011., sahranjen u Neumu

6. Ivica Galić, Neum, + 28. VI. 2011., sahranjen u Neuu

7. Zdravko Hribaršek, Neum, + 29. VII. 2011, sahranjen u Neumu.

8. Ruža Krmek, Donji Klek, + 8. IX. 2011, sahranjena u Donjem Kleku

9. Vide Krmek, Neum, +28. X. 2011., sahranjen u Donjem Kleku

10. Andro Krmek, Donji Klek i Split, + 17. XI. 2011. u Splitu, sahranjen 20. XI u Donjem Kleku


        b. Strani župljani ukopani u neumska groblja i upisani u Maticu


1. Jure Marić iz Dubrovnika, + 3. IX. 2011., sahranjen u Neumu

2. Ivan Bošnjak  iz  Göttingena, + 22. IX. 2011, sahranjen u Neumu

3. Anica Murati r. Bogoje sa Šipana, + 6. X. 2011. sahranjena u Neumu

4. Frida Previšić r. Filipić, iz  Mostara, + 10. XI. 2011.,  sahranjena u Neumu


            c. Umrli župljani pokopani izvan Neuma


1. Cvieta Raguž  iz Neuma,umrla 2. II. 2011., pokopana 3. II. U Kruševu.

2. Rade Jozić iz Neuma, shranjen u


            d. Umrli sa strane došli u rodbine i umrli u Neumu i te ispraćeni


1. Ana Matić r. Rudinica

2. Ruža Marčinko

3. Tomislav Krečak

4. Zdravko Marić, Kanada

5. Mara Previšić. r. Konjevod, supruga Božina

         e) Odseljeni u starosti kod rodbine i tamo umrli, sahranjeni u župi


1. Ruža Raič r. Leženić, udova p. Nikole, + 25. XI. 2011. u Zagrebu, pokopana 29. XI. u Dračevicama