Vjenčani župljani 2011. godine

stu 14, 2011 | O župi

VJENČANI ŽUPLJANI 2011. GODINE


ŠĆEPO MASLAĆ, sin Jozin i Luce r. Menalo iz Vranjeva sela
      vjenčao se 26. siječnja 20011. sa Gordanom Prce iz župe Aadinići.

NIKOLINA GLAVINIĆ, kći Antina i Mare r. Martić iz Neuma
      vjenčala se 28. V. 2011. s Markom Pažaninom iz Splita.

JOSIP ŠUTALO,  sin p. Janka i Senke r. Kžeić   iz Neuma
      vjenčao se 4. lipnja 2011. s Draganom Lončar.

DARIO MATIĆ, sin Markov i Ljube r. Matić 
      vjenčao se 18. lipnja 2001. sa Martinom Milat.

BRANIMIR MATIĆ, sin Marijanov i Anđe r. Terkeš,
      vjenčao se 21 VIII. 2011. s Božanom  Ivanda,.

DIJANA MATIĆ, kći Markova i Ljube r. Matić
      vjenčala se 27. VIII. 2011. sa Ivicom Zelenikom.

DARIJO MASLAĆ, sin p. Ivana i Nade r. Krmek  –
      vjenčao se 3. IX. 2011. sa Slađanom Beno.

SLAĐANA BENO, kći Stankova i Mile r. Ripić –
      vjenčala se .3. IX. 2011. sa Darijom maslać (vidi broj ispred!)

TANJA ŠUTALO, kći Antina i Milijane r. Raguž
      vjenčala se 3. VIII. 2011. sa Stipom Vujević.

KRISTIJAN TOLJA, sin Ivicin i Marice r. Krešić
      vjenčao se  10. IX. 2011. sa Jelenom Krstić.
 
MARTINA MATIĆ, kći Jozina i Marije r. Njavro
      vjenčala se 24. IX. 2011. sa  Jozom Miljevićem.

IVICA MATIĆ, sin Zdenkov i Boje r. Raguž
      vjenčao se 24. rujna 2011. s Marijom Krešić.

IVONA KONJEVOD, kći Stojanova i Nade r. Krešić
      vjenčala se 1. listopada sa Matom kaznačićem

MARIJA ČAMO, kći Nikolina i Janje r. Bnder
      vjenčala se 1. listopada 2011. sa Tomislavom Puljiz.

DRAŽEN KALAUZ,  sin Vladin i Ružice r. Jurković 
      vjenčao se 8. X. 2011. sa Ivanom Previšić.

NIKOLA KREŠIĆ, sin Perin i Bože r. Konjevod
      vjenčao se 15. X. 2011. sa Marijanom Raič

MARIJANA RAIČ, kći Grgina i Nedjeljke r. Katić
      vjenčala se 15. X. 2011 s Nikolom Krešić (vidi broj prije)

DNIELA PRKAČIN, kći Lazina (Lazareva) i Mirjane  (Anđe) r. Sentić
      vjenčala se 15. X. 2011. s Tomislavom Primorcem.