Župni oglasi

Nedjelja 6. studenog

ŽUPNI  OGLASI 7.- 13. studenog 2011.
 
      Iduće nedjelje raspored sv. misa: pučka u 900, mladih u 1100 i večernja u 1700 sati. U subotu neće biti sv. mise u Dužima, opdgađa se za blagdan sv. Nikole Tavelića.

      U utorak je Bl. Gracija kotorski, večernja misa u 1700 sati.

     U četvrtak je sv. Tripun, misa u Vranjevu Selu u 1000 i u Donjem Kleku u 1100 sati.

      U petak je sv. Martin, večernja misa u 1700 sati.

      Večeras u 1700 sati misa za pok. Josipa i Fridu Buda, naruč ob itelj

      Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (7):   Šćepo Džono za svoje pokojne
                           Za pokojnog Ivu Putica , naruč. supruga Božica
                          Za pok. Dragu Mustapić, naruč. supruga Draženka

Utorak (8):        Za pok. Zoru, naruč. sin Pero Pavlović sa obit.
                         Za pok. Zoru,  naruč. kći Anka Bačić
                         Za pok. Juru, Miju, Antu i Niku Jonjić, naruč. Ljilja Bačić

Srijeda (9):       Za pok. Anđu Grubišić, naruč. suprug Frano
                        Za pok. Anu Matić, naruč. obitelj Sučić
                        Za pokojnog Miru Šimić, naruč brat Živko

Četvrtak (10):   Donji Klek:   Za pok. Ružu Krmek, naruč. obitelj
                                              Za p. Vidu Krmek, naruč. obitelj
                                              Za p. Vladu Krmek, naruč. obit.
                         Vr. Selo:        Mara Krmek za pokojne
                        Crkva:          Za pok. Ivku Matić, naruč. sin Nikola

Petak (11):           Andrija i Anđelka Krešić u čast sv. Martina
                           Tomo Krešić u čast sv. Martina
                            Za pok. Peju Opačak, naruč. Snježama

Subota (12):                 Za pok. Ivana Raič, naruč. Nikola sa obit.
                              Za pokojnog Vidu Putica, naruč. kći Ruža
                              Za pok. Vidu Krmek, naruč ministranti i mali zbor

Nedjelja (13):      U 900:           Za pok. Peru i ostale svoje popk. naruč. Josip Njavro
                           U 1100:           Marijan i Anđa Matić (r. Terkeš)  za pokojne roditelje
                           U 1700:          Z a   n a r o d
                                       
     Pretplatnici mogu podići novi broj Crkve na kamenu u sakristiji

 (Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)