Fra bCiprijan Brkić

stu 1, 2011 | U prošlosti

Fra Ciprijan Brkić

     Fra Ciprijan Brkić rođen u Studencima, župa Humac, 3. veljače 1868. od oca Blaža i majke Anice r. Bubalo. Krsno mu je ime bilo Ivan. Član je Hercegovačke franjevačke provincije od 26. studenoga 1884. Svečane je zavjete položio 18. prosinca 1888. Za svećenika je zaređen 10. kolovoza 1890. Službovao je najprije kao kapelan u Duvnu zatim kao župnik u Klobuku (1896.-1902.), u Kočerinu (1902.-1907.), u Veljacima (1908.), u Glavatičevu (1908.-1912.), u Šuici (1914.-1915.). 
     God. 1921.biskup fra Alojzije Mišić odlučio je utemeljiti župu Neum. S osnivanjem župe neumsko pučanstvo nije bilo zadovoljno, prije svega bilo je malobrojno, a osim toga osjećali su to kao “odsijecanje od svijeta”, Gradac im je bio središte od koga se nisu htjeli odvajati, ne samo zbog župe nego i drugih momenata, kao npr. željezničke postaje u Hutovu, civilnih odnosa i sl. Tako je fra Ciprijan došao vrlo brzo do zaključka da od uspostave župe neće biti ništa te se povukao na obostrano zadovoljstvo. Na neki način se ipak može držati neumskim župnikom, bar s povijesnog gledišta
    U Šematizmu iz 1933. nalazimo ga kao islužena župnika te kao ispovjednika i propovjednika u Mostaru. Preminuo je u Drinovcima 28. srpnja 1945. Pokopan je na groblju „Bartuluša“.