PRAPOVIJESNA GROBIŠTA

lis 30, 2011 | Groblja

PMeinak-gob-WRAPOVIJESNA GROBLJA
NA NEUMSKOM PODRUČJU
 
Na neumskom području čovjek, po svemu sudćei, živi i umire već od paleolitika.  Kasnija prapovijesna razdoblja ostavila su nam brojne gradine i gomile. Mnoge od naših gomila su ili grobnioce ili groblja. Nisu provođena sustavna istraživanja, ali slučajnim odgonom kamena umalo u svakoj se gomili pojavi grob. Slika 1. prikazuje gomile na Mečinku i otvoreni grob.
     Grob u gomili na prijevoju između Crkvica i Vranjeva Sela odavnoDraevice-WW je “isplivao” iz grudine. Prikazan je na slici broj 2 s djecom..Grobovi u gomilama videIstraivaiW se u Dračevicama (slika 3)  i na putu prema Redžinu Polju kraj ceste i dr. 
     A najvrijedniji grobni nalaz je svakako onaj iz Vranjeva Sela sa Vidića guvna u kome je pronaženo pravo prapo-vijesno grobno blago:. Riječ je o zajedničkoj grobnici više osoba, očito vojnika koji su poginuli u nekoj bitci. Prigodom probijanja nove ceste iz Neuma preko Kiševa na trasi je bilo poviše matškove i Krmekove kuće jedno staro popločano guvno za vršidbu. Na ulazu u guvno bila je velika srednjovjekovna nadgrobn ploča. Zahvaljujući djelatnicima Zavoda za zaštitu spomeničke i prirodne Vidia-Guvno-02Wbaštine iz Mostara (g. Ivanki Capek i Stanislavu Vukorep) grob je proučen. Kako je guvno bilo zapravo poravnta gomila, odmah ispod drenjovjekovnog grobnaa svjetlo dana su iusplivali i prahistorijski ostaci navedene grobnice. Pronađeno je više ostataka kopalalja, dvije ilro-grčke kacige, nešto fibula i ukrasnih kopča, zrnca jantara i pravo mnoštvo keramike. Ti e ostaci, konzervirani u Šibeniku, danas čuvaju u Muzeju i galeriji Nneum, a neke od nalaza objili smo i na ovoj stranici u rubrici Muzej i galerija kao i Prošlost (povijest)