SREDNJI VIJEK

lis 30, 2011 | Groblja

POVIJESNA GROBIŠTA NEUMSKE ŽUPE
2. SREDNJI VIJEK

Brestica

     Državna granica između R. Hrvatske i R. BiH podijelila je selo Bresticu na Hercegovačku i “Šolovsku” (dalmatinsku) Bresticu. Uz samu granicu na dalmatinskoj strani Brestice uz drevni put poviše izvora Lušac postoji poznata nekropola stećaka. Spominjemo je ovdje zato što u stijenju na hercegovačkom području nalazimo jasne dokaze da je nekima tu bio kamenolom.
Na hercegovačkoj Brestici registrirane su dvije nekropole, a istraživanja iz 1988. su upozorila i na stećak samac pod selom
     U katoličkom groblju poviše sela na Đurđevoj Glavici registrirana su četiri stećka. Jedna ploča (170 x 105) posve je utonula u tlo. Drugi je sanduk impozantne veličine (185 x 135 x 45). U cijelosti je nad zemljom. Obrastao je lišajevima, ali se lako uočavaju dijelovi štita i mača te ukrasna bordura sa sve četiri strane. Treći sanduk (190 x 120 x 45) je nad grobnicom u kojoj se kroz prokopani otvor još vidi čeljust pokojnika sa zubalom. I ova ploča je ukrašena. Postoji po Đurđevoj Glavici više kamenih gromada, jedna sliči nadgrobnoj ploči (160 x 95) a jedna oveća kamena gromada nosi tragove obrade, međutim očito nije stećak.
     Na lokalitetu Crkvina pod selom registrirani su nadgrobnici unutar ostataka suhozidne građevine. Riječ je o tri ukrašene ploče različite veličine. Na najvećoj od njih (160 x 120 x 30) jasno se uočava skoro čitav pravilno urezani križ nad čijom se poprečnom gredom s obje strane dobro vidi četverolisna rozeta. Osobito je zanimljivo postolje križa čiji su dijelovi “sazdani” tako da čine jasno uočljivu svastiku.    I na drugoj ploči (148 x 85 x 20) urezan je ukrašeni križ. Osobito je zanimljiv treći uski kameni blok (142 x 50 x 20). Od ukrasa osim križa zastupljena je bordura koja se osobito dobro vidi na uskoj ploči. 
 
Dračevice
 
     U groblju Donje Dračevice (sv. Mihovil) postoji nadgrobna ploča (160 x 95) ukrašena izbočenim križem na koju smo upozorili još 1995. godine. Ploča je u cijelosti utonula u tlo među grobovima iz novijeg doba te se o njoj više ništa ne može reći bez otkopavanja i istraživanja.
Spomenutu ploču ne nalazimo registriranu ni u navedenom elaboratu iz 1988. godine. Nije isključeno da u spomenutom groblju postoji još koji utonuli spomenik. Dovratnici groblja, izrađeni 1908. (kako piše na jednom od njih) možda su također izrađeni od nekog stećka.
 
Kiševo

     U sredini (otprilike) brda Konštar s južne strane poviše sela Kiševa nalazi se stećak oblika sanduk (200 x 120 x 40). Ukrasi se nikakvi ne primjećuju, iako je prilično pažljivo obrađen. Ukliješten je među većim kamenim gromadama pa se stječe dojam da je “in situ” jer bi ga s ovog mjesta bilo nemoguće u nekom pravcu transportirati, a i ne postoji u blizini nekropola prema kojoj bi ga se moglo transportirati. U blizini se nalazi još jedna kamena gromada, obrađena više od polovice.
     Na brdu Zečun jugozapadno od sela Kiševa na blagom prijevoju pod samim vrhom brda postoji nekropola srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika u obliku ploča kao i više dobro uočljivih označenih grobova. Zanimljivo je da je ova nekropola smještena pod samim vrhom brda. Vjerojatno je to razlog, kao i udaljenost od svih putova pa i teška pristupačnost osobito u novije vrijeme, što je nekropola ostala nepoznata javnosti sve do danas. Registrirana je u spomenutom elaboratu iz 1988. godine (u elaboratu je brdo krivo napisano kao Zećun), tamo se kaže da tu postoji “12 nadgrobnika u obliku ploče” s opaskom da je riječ o dosad nepoznatoj nekropoli. Opisani su, s pokušajem tumačenja, također neki ukrasi s ploča, osobito jedan koji se opisuje kao dvostruko slovo b. Međutim usporedba s sličnim ukrasima u Vranjevu Selu i na Brestici pruža drugačije tumačenje. Ekipa je pohodila taj, danas vrlo teško pristupačni lokalitet, ali ga je samo registrirala, elaborat ne sadržava crteže ni skice kao što je slučaj s drugim nalazištima.
     Na temelju kazivanja mještana sela Kiševa i Humski zbornik I donosi podatak da na području Kiševa “ima grupa stećaka, a poviše sela jedna nedovršena kamena gromada”.
     Danas je uspon na brdo Zečun vrlo zahtjevan. Opori kamenjar a osobito gusto i skoro neprohodno visoko grmlje iziskuje mnogo truda i vremena. Trud se ipak isplati. Iako je nekropola zarasla u grmlje a dijelom i utonula u humus i mahovinu, najveći dio nadgrobnika je lako uočljiv. Međutim bez detaljnog čišćenja terena teško je navesti i broj spomenika. Ploče su tijekom vremena pomjerane i smjer im nije ujednačen. Za sada se sa sigurnošću može reći da ih ima na širem prostoru više od 15. Jedna ploča se nalazi i pod samim vrhom brda sa zapadne strane kao i više gromada koje su možda neuspjeli primjerci.
     Kamenolom stećaka na Zečunu je razumljivo i morao biti, a to se i vidi, sam stjenoviti vrh brda koji se diže svega desetak metara poviše nekropole i u kome ima dokaza odvaljivanja kamenih gromada. Na vrhu brda ima nešto pokretnog kamenja kao i na njegovim padinama, osobito prema zapadu, što ukazuje da je tu postojala i prethistorijska gomila, a možda i nekakva građevina iz kasnijih vremena.
Treba istaći da u nekropoli ima i jedan broj više ili manje očuvanih označenih grobova s kamenim pločama kod uzglavlja i nogu pokojnika. Nekropola na Zečunu i njezin okoliš je iz više razloga zanimljiv. Osobito su zanimljivi ukrasi koje nalazimo bar na tri nadgrobne ploče s motivom koga nalazimo u nedalekom Slivnu Vranjevom Selu.
     Više osoba tvrdi da postoje “grčke ploče” i na Kiševi, lokalitet Planina (Gverovića Planina ili Zelića Planina). Čak se uz grčke ploče na Planini vežu i anegdote. Teren je odviše zarastao i nismo ih još uspjeli pronaći. Postoje ostaci brojnih suhozidni ostaci građevina kao i zidova.
 
Vranjevo Selo
     Vranjevo Selo još uvijek krije veliko arheološko blago neprocjenjive vrijednosti iz raznih razdoblja prošlosti. S obzirom na srednjovjekovne spomenike valja istaći da su dijelom solidno istraženi, ali da je daleko veći broj ostao neistražen i nezaštićen, velik dio čak i pod zemljom.
     Još uvijek je očuvano preko 150 srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika različitih oblika u Vranjevu Selu. Može ih se podijeliti bar u dvije skupine. Obje su u nepodnošljivo lošem su stanju i svakim danom propadaju.
    Ovdje nam je namjera s obzirom na Vranjevo Selo kao novu spoznaju upozoriti na nadgrobnu ploču koja je rezultirala značajnim otkrićem tijekom 2006. godine. Prvi put smo je registrirali 1995. godine.  Prigodom trasiranje ceste u pravcu Stoca arheološko područje Vranjeva Sela je bilo vješto zaobiđeno, međutim u nedavnom nastavku radova iz nerazumljivih razloga trasa je usmjerena kroz samo arheološko područje.
     Županijski Zavod za zaštitu spomenika iz Mostara (Ivanka Milićević i Stanislav Vukorep) izričito je skrenuo pažnju na lokalitet Vidića Guvno koje je zapravo sravnjena prethistorijska gomila na kojoj se nalazila i jedna srednjovjekovna ploča. Kako je trasa presijecala guvno, lokalitet je pohodila grupa stručnjaka iz Sarajeva te podastrla u službenoj formi rezultate svog nalaza: ne radi se o povijesnoj ploči nego o “ulaznoj ploči na guvno”! Djelatnici mostarskog zavoda su ipak budno pratili radove te tijekom nastupa na guvno detaljno pregledali ploču i pod njom pronašli grob. Prilikom nastavka radova na tom lokalitetu otkriveni su nalazi neprocjenjive vrijednosti iz V st. prije Krista: dvije kacige nekoliko kopalja, veći broj fibula te specifične keramike. Ploča je uništen

Watch

Live Stream Current Sermon

REad

News & Stories

Prvopričesnici 2023.

Prvopričesnici 2023.

IVANO BABIĆBRUNO BABIĆMIHAEL BJELOPERAJURE BOGDANOVIĆMIA BUTIGANIVA ČARAPINAMARIETA ČULJAKROMEO DŽAJIĆDORA DŽONOTEA GALIĆKARLO GLAVINIĆLAURA GUSTINLANA KALAUZTOMISLAV KREČAKPETRA KREŠIĆJOSIP LJILJANIĆANTE MASLAĆANA MASLAĆIVAN MASLAĆGABRIELA MASLAĆMARIJA MATIĆBARBARA...

Devet stvari koje treba znati o Velikom četvrtku

Devet stvari koje treba znati o Velikom četvrtku

Na Veliki četvrtak završava korizmeno vrijeme, a večernjom svetom misom započinje Vazmeno trodnevlje. Evo devet najvažnijih stvari koje trebamo znati o Velikom četvrtku! 1. POČETAK VAZMENOG TRODNEVLJA Veliki četvrtak kroz dugo je vrijeme bio isključen iz...

Osam stvari koje bi svaki katolik trebao znati o Velikom petku

Osam stvari koje bi svaki katolik trebao znati o Velikom petku

SLAVLJE MUKE GOSPODNJE Veliki je petak dan na koji je žrtvovan Krist naša Pasha, kada Crkva razmišlja o muci svoga Gospodina i Zaručnika i klanja se križu,  te se spominje svog izlaska iz boka Krista usnuloga na križu i moli za spas svega svijeta. Evo...