DRUGI SVJETSKI RAT

lis 30, 2011 | Groblja

STRATIŠTA II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

U ŽUPI NEUM

1. Brestica

a) Iza Đurđeve Glavice partizani su strijeljali njemačke zarobljene vojnike, u jedan grob je pokopano 9, u drugi 7 i u treći 1 vonik.
b) Na Vodenom Dolu su pronađena i sahranjena 2 njemačka vojnika.
c) Vukov Klanac. Nigdje se na ovom području nije odigravalo toliko i tako sudbonosnih borbi kao ovdje. Napadalo se sa svih strana: iz zraka, s kopna, s mora, a često su se vodile i borbe prsa o prsa. Koncem rata ovdje je stradalo mnogo njemačkih vojnika, posebno nakon  što su partizani presjekli put njemačkoj jedinici. Pokapani su ispod cesta i u Čavloj Njivi. Partizani su  ovdje ubili i njemačkog ranjenika koji se dovukao s Babina Dola.

2. Dračevice

a) Na Trovorima su poginula i pokopana 3-4 njemačka vojnika.
b) Na Gornjim Stranama (Omrkli) poginulo je 19 vojnika. Dvojica su bili partizani (Šibenčani), a 17 ih je bilo u njemačkoj uniformi.
3.  Duži

a) Na Letvama su partizani strijeljali veći broj njemačkih vojnika među kojima je bilo i Hrvata. Pokopali su ih mještani, a seoske djevojke zaštitile i označile grobove zbog čega su partizani kaznili svaku kuću (po ovna ili dr.).
b) Na vratima Batinovića kuće ubili su partizani 1 njemačkog vojnika..
c) U Vodenoj Dolini su partizani ubili 3 njemačka vojnika.
d). Na Raskrižju je ubijen i pokopan 1 njemački vojnik.
e) U kuću Pere Čame kuća došli su jednog jutra pjevajući polupijani i umorni škripari. Partizani su tražili da odbace oružje i da se predaju. Pri pokušaju bijega poginula su braća Mato i Boško Vukasović (a neki su uspjeli pobjeći) trojica je spasila djevojka Mara u koševima na gredama. Odveli su ranjenog Peru Čamo s 15-godišnjim sinovcem Matom koga su kao dječaka nakon dva dana pustili kući, a Peru su odveli preko Trebinja i Ljubinja u Stolac te je proveo dvije godine u zatvoru u Mostaru i Pločama.
4. Ilijino Polje

a) Kad je na Bijelom Kuku napadnut njemački centar veze stradalo je od granata i u minskom polju dosta njemačkih vojnika. Tu su i sahranjeni.
b) Na Gučoj Gomili su ukopana 4 njemačka vojnika.
c) Kod gomile u Čavloj Njivi također je ukopan njemački vojnik.
d) Jedan se njemački vojnik ubio na Ilijinom Polju kod pojate, mještani su ga sahranili kod groblja.
e) Na glavicu Prigradak na Vlaki pao je saveznički avion, poginula su oba pilota a tijela su im odnesena.
5. Klek – Gornji

Na Vranj-Klancu u Ćurilu je ranjeno više vojnika, jedan je tu pokopan.

6. Neum

a) Kod župne crkve su partizani zarobili i ubili više njemačkih vojnika. I danas su im uočljive humke na grobovima u Kristića posjedu.
b) Koruntina je masovna grobnica, tu su u krečanu ukopana 22 njemačka vojnika. Tu su pri kopanju temelja nalazili  vojničke medaljice.
c) U Njivetinama  kod crkve pod zidom su ukopana 2 njemačka vojnika.
d) U Žrnjevu na Kosi kod Lovornice pokopano je 5-6. njemačkih vojnika, među njima i jedan pukovnik.
e) U krečani u Ljutom Potoku (danas pod hotelom Zenitom) pokopano je također više njemačkih vojnika.
f) Na mjestu Kobilja, danas pod hotelom Sunce u krečanu je pokopano dosta njemačkih vojnika koje je more izbacivalo dva po dva u žicu vezane.
g) Na Biočkom klancu u škirpu nađen je mrtav njemački vojnik.

7. Radež

a) Kad su partizani “šprengom” presjekli odstupnicu preko Vukova Klanca na Čavloj Njivi je stradalo i pokopano više njemačkih vojnika.
b) Na Krčevinama su Anđelko i Pasko Bačić, Vidan Leženić i Marijan Krešić pokopali u 6 grobova njemačke vojnike s osmatračnice Bijeli Kuk.
c) Na predjelu Dekunak pokopani su na više mjesta njemački vojnici.
d)  Na Docu je pokopan jedan njemački vojnik.

8. Vranjevo Selo

a) Na Podu kod Krušenice poginulo je nekoliko njemačkih vojnika koji su tu i pokopani.
b) U usijeku kod Malog Meteriza poginulo je nekoliko Slavonaca koji su služili u njemačkoj vojsci te se odlučilo predati. Partizanima su ih odmah strijeljali. Tu su im grobovi.