Župni oglasi

Nedjelja 30. listopada

ŽUPNI  OGLASI 31. listopada do 6. studenog 2011.

     Iduće nedjelje je raspored svetih misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1700 sati.
     U utorak je zapovjedna svetkovina Svi Sveti. Sv. mise: u crkvi pučka u 900 sati, misa u 1100 sati u    Dužima te u 1500 sati u groblju za vijerne mrtve.

     Raspored slavljenja misa po grobljima možete vidjeti na naslovnici, ovdje kraći pregled:
     Svi Sveti: Jazina u  1000, Duži u 1100, neumska groblja u 1500 sati. Molitva za pookojne branitelje na Sve Svete u 1600 sati pod Križem.
     Dušni Dan: Brestica u 900, Vranjevo Selo u 900, Dračevice u 1000, Ilijino Polje u 1100 sati.

     Misa u Donjem Kleku uz sprovod pok. Vide Krmek te opet na sv. Tripuna 10. studenog u 1100 sati.


     U četvrtak je svečano klanjanje pred izloženim sakramentom u 2000 sati.

     Kroz tjedan su večernje mise od večeras  u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (31):  Za pok. Niku Prkačin, n. sin Luka sa obit.
                            Za pok. Božicu Papić, naruč kći Marija
                            Za pok. Ružu i Jozu Raguž, naruč. sin Ilija sa obit.

Utorak (1):           U 900:         Za pok. Veru Šutalo, naruč. Vicko
                            U 1700:       Za pok. iz obit. Menalo i Konjevod,  naruč. Ruža
                                               Po grobljima mise za pokojne

Srijeda (2):           Mise za pokojne po grobljima

Četvrtak (3):        Za pok. Niku Krešić, naruč. supruga Matija s djecom
                            Za pok. Niku Krešić, naruč. brat Stjepo sa ob.
                            Lovačka udruga Jadran iz Neuma u čast sv. Huberta

Petak (4):             Za pok. Ivana Maslać. naruč. obitelj
                            Za pok. iz obitelji Marčinko i Raguž, naruč. Blažo i Draga
                            Mara Krmek za pokojne

Subota (5):          Duži:         Za pok. Antuna i Maru Batinović, naruč. sin Nedjeljko
                           Crkva:       Za pok. Peru i Ružu, naruč. Željko Jogunica
                                             Slavko Savić za pokojne
                                             Za pok. Ivana, Anu i Jakova, n. Stjepan i Paula Galić

Nedjelja (6):         U 900:     Za pok. č. s. Rudolfinu, naruč. sestre
                             U 1100:   Za pok. Silvestra i Anicu Obradović, nar. sin Nikola
                             U 1700:   Z a   n a r o d

     U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja. Prigoda za ispovijed sat prije svetih misa.
   
     Ovih dana (28. listopada 2011.) iznenada je preminuo nakon operacije naš župljanin VIDE KRMEK iz Dponjeg Kleka. P omolimo se za pokoj njegove duše!

 (Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)