Župni oglasi

Nedjelja 23. listopada

ŽUPNI  OGLASI 24.- 30.  listopada 2011.

      Iduće nedjelje je raspored svetih misa prilagođen novom vremenu: pučka ostaje u 900 i misa mladih u 1100 , a večernja misa je od iduće nedjeljepo novom vremenu  u 1700 sati.

     U petak su sveti apostoli Šimun i Juda Tadej. Sveta misa u 1100 sati u crkvi  na groblju te večernja u župnoj crkvi.

     Kroz ovaj tjedan su večernje mise još uvijek  iza listopadske pobožnosti u 1800 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (24):  Za pok. Asnđelka Raič, naruč. kći Nada Šutalo
                            Za pok. iz obitelji Kralj i Krmek, n. Jozo sa obite.
                            Za pok. Anicu Krešić, naruč. Vesna Butigan sa obit.

Utorak (25):         Za pok. Matu Leženić, naruč. obitelj
                             Za pok. Zorana Jurešić, naruč. obitelj
                             Za pok. Matu i Anđelinu, naruč obitelj Jurešić

Srijeda (26):        Za pok. Peru Bačić, naruč. Anđelko sa obitelji
                            Za pok. Peru Bačić, naruč. sestra Marica
                            Za pok. Jelu Malič naruč. obitelj Stengo

Četvrtak (27):      Za pok. Tomu, n. sin Pero Jogunica sa obit.     
                             Za pok. Matu Leženić, naruč. obitelj
                             Za pok. Iliju, Petra, Ivicu i Anđu, naruč obit. Markanović

Petak (28):           U groblju:    Za sve pokojne u grobljima naručuje Anka Bošnjak
                            U crkvi:         Za p. Ivicu Galić, naruč. obitelj
                                                  Pero Glavinić za svoje pokojne
                                                  Za pok. iz obit. Đerek naruč. Ana Glavinić

Subota (29):         Duži 900:     Mihovilka Matuško na. odluku
                           Crkva:          Za pok. Vicka Sentić, naruč Mato sa obit.
                                                 Za pok. Vicka Sentić, naruč. kći Ljuba Krešić sa obit.
                                                 Za pok. Božicu, naruč. kći Divna Perić sa obit.

Nedjelja (30):      U 900:         Za pok. Anicu, Ivicu i Anicu, naruč. Mara Krmek
                         U 1100:           Za pok. Niku Prkačin, naruč. Dragan sa obit. 
                                               Za pok. Niku Prkačin, naruč. Lazo sa obit.
                         U 1700:          Z a   n a r o d       
    
      Jedna važna obavijest: Ustanovljena je Udruga tamburaški orkestar Neum. Ukoliko netko ima kod kuće neki od instrumenata dobro bi bilo da ga preda na restauraciju i u upotrebu. Neki su već predali, šteta je da stoje i propadaju neupotrijebljeni, a možda bi dobro došli.

(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)