HUMSKI ZBORNIK

lis 16, 2011 | Humski Zbornik

HUMSKI ZBORNIK
(Tekst i portal u izradi…)
 
Znanstvena serija Humski zbornik je u Neumu 1995. Obrađuje prostore Donje Hercegovine, prošlost, sadašnjost, kulturu, kretanje pučanstva, toponimiju i dr. Serija je posebnog karaktera po tomu što je svaki svezak zasebna cjelina, kako po izdavaču i mjestu izdavanja, tako i po slobodi ostvarenja. Karakteristika koja ju čini jedinstvenom serijom njezin su sadržaj i format. Svojom preokupacijom ispunja prazninu koja je u prošlosti bila karakteristika u proučavanju ovih prostora.
 
HZ-1HZ I  –  NEUM, ZAVIČAJ I ZEMLJA HRVATA,  Neum, 1995.
 
Zbornik je nastao neposredno poslije završetka Domovinskog rata u vrijeme dok se o Neumu pisalo svakako oaim kritično. Tom gradiću u kome hrvatsko pučanstvo živi umalo stopostotno u sadašnjosti, a bilo je jedino pučanstvo sve do prolaska jadranske magistrale, na raznim političkim pozotniciama nijekalo se hrvatski karakter. Zbornik obrađuje hrvatsku prošlost ovih prostora te nastanak novog Neuma, njegove karakteristike, ustanove i sl. Zbornik je izdalo Općinsko vijeće Neum, tiskan je u Splitu. Ima 436 stranica. Zbornmik je tziskan u Splitu 1995. god.Naručuje se: Muzej i galerija Neum, Trg Gospe od Zdravlja 1, 88390 Neum, tel/faks: –387 36 880-048
 
HZ II – POVIJEST HRVATSKOG POČITELJA Čapljina – Zagreb, 19996.HZ-II
 
U oovom svesku HZ  obrađeno je srednjovjekovno hrvatsko razdoblje Počitelja koga je utvrdio hrvatsko-ugarski kralj Matijaš uz pomoć dubrovačkih zidara, uz pomoć dubrovačkih zidara (Paskoja Miličevića)  kako svjedoči njegova priznanica Dubrovčanima za njihov udio u utvrđivanju grada u nizu utvrda uobrani hrvatsko-ugarskog kraljevstva  protiv Turaka “u našem kraljevstvu Hrvatske”. Izdalo ga je Općinsko poglavarstvo Čapljine, priredio Perica Jurković a tiskan je u Zagrebu. Mjesto izdavanja je istaknuto: Čapljina – Zagreb. Katalogizacija mu je Nacionalnoj i sveučilišnoj  knjižnici u Zagrebu.Zbornik ima 356 stranica, priloge su pisali brojni eutori Zbornik je tiskan u Zagrebu1996 i kKatalohoiziran je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Naručuje se u Općini Čapljina
 
HZ-III
HZ III  –  RAVNO, POPOVO (četiri slike iz povijesti kraja),Zagreb, 1997.
 
Nosi naslov: . Izdavači su “Ljetopis Popova” Ravno, Općinsko vcijeće Ravno i “Moderna vremena” Zagreb. Tikan je 1997. s naznakom Ravno – Zagreb. Priredio ga je Ivo Lučić. Obrađuje raznolike povijesne i druge teme s područja Popova, donosi svjedočanstva o ratnim stradanjima na području današnje općine Ravno i kroniku ratnih zbivanja. Katalogizacija mu je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Zagreb. Zbornik ima 432. stranice, priloge su pisali brojni autori.Naručuje se kod prirešivača: Ivo Lučić, zagreb
 
 
HZ IV  –  STOLAC U POVIJESTI KULTURI HRVATA, Zagreb – Stolac, 1999.HZ-IV
 
Kako je razvidno iz samog naslova zbornik se bavi samo hrvatstskim udijelom u povijesti isadašnjosti Stoca i njegove šire okolice, prepuštajući drugim narodima da obrade svoj udio. Zbornik su priredili za tisak Ivica Puljić i Pero Raguž. U stilu ostalih zbornika i ovaj obrađuje raznolike teme koje se uklapaju pod navedeni naslov: prošlost, sadašnjost, kulturu baštinu i dr. Kao izdavači navedeni su Općina Stolac, Grafocolor Zagreb i “Moderna vremena” Zagreb. Mjesto izdavanja je navedeno: Zagreb – Stolac 1999.  te mu je oznaka katologizacije Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb. Zbornik ima520 stranica.Naručuje se: Muzej i galerija Neum, Trg Gospe od Zdravlja 1, 88390 Neum ili na tel/faks –387 36 880-048
 
 
HZ-VHZ V  – STRADANJA HRVATA TIJEKOM DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAĆA U ISTOČNOJ HERCEGOVINI, Zagreb, 2001.
 
Zbornik je posvećen hrvatskim žrtvama s prostora istočne Hercegovine tijekom Drugo svjetskog rata i u poraću. Prikupljeni su podaci od preko 4.500 hrvatskih žrtava s ovih prostora što bjelodano dokazuje da su HRvati ovog kraja podnijeli najveže žrtve u ratu te osobito u poražu. Nakon uvodne studije o grozotama rata na ovim prostorima slijedi popis žrtava po katoličkim župama koji je popraćen velikim brojem fotografija. Zbornik iznosi na jvau činjenicu da je ovim oprostorom poslije rata išlo nekoliko križnih puteva o kojima se u historiografije ne zna i ne piše. Zbornik ima 806 stranivca. Priredili su ga Ivica Puljić, Đuro Bender i Stanislav Vukorep a izdavač su Zajednica Hrvata istočne Hercegovine iz Zagreba, župe trebinjske biskupije te općine Čapljina, neum, Stolac i Ravno. Katalogiziran je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Naručuje se: Muzej i Galerija Neum, Trg Gospe od Zdravlja 1, 88390 Neum ili na tel/fax –387 36  880-048
 
Hz-6
HZ VI  –  MIGRACIJE IZ HERCEGOVINE NA DUBROVAČKO PODRUČJE (1667.-1808.), Dubrovnik – Mostar, 2003.
 
Zbornik je doktorska disertacija priznatog povjesničara, arhiviste i arheologa Marijana Sivrića iz Dubrovnika. Metodološki dobro urađena i razrađena da se zainteresirani proučavatelj u njoj lako snalazi. Izdavači su Biskupski ordinarijat Mostar i Državni arhiv u Dubrovniku Zbornik ima 528 stranica a dobro urađen indeks velika je pomoć pri služenju njime. Korisna je kako za proučavatelje povijesti i kretnja pučanstva u Dubrovniku tako i u dubrovačkom zaleđu – osobito donjoj Hercegovioni. Knjiga je tiskana na Širokom Brijegu 2003. god., a katalogizirana u Dubrovačkoj knjižnici. Naručuje se: Biskupski ordinarijat Mostar, Nadbiskupa Čule bb, 88 000 Mostar
 
 
HZ-7HZ VII  –   HRVATI KATOLICI DONJE HERCEGOVINE I ISTOČNA KRIZA – HERCEGOVAČKI USTANAK 1875.-1878., Zagreb 2001., Dubrovnik – Neum, 2004.
 
Zbornik je doktorska dizertacija Ivice Pulji. Temeljito ponovno pretresa bez predrasuda ulogu Hrvata u ustanku pri čemu donosi sasvim nova saznanja nopterećena političkim ni drugim interesima. U isto vrijeme slika je donje Hercegovine u XVIII. stoljeću. Izdavač zbornika je Državni arhiv u Dubrovniku i Zaklada Ruđer Bošković – donja Hercegovina. Zbornik ima 544. stranice. Tiskan je na Širokom Brijegu 2001. a katalogiziran je u Dubrovačkoj knjižnici.Nalada ograničena, nešto primjeraka još ima kod autora, može se naručiti: Muzej i galerija Neum, TZrg Gospe od Zdravlja 1, 88 390 Neum ili na tel/faks. –387 36 880-048.
 
 
HZ VIII  –  PREŽIVJELI SVJEDOČE, zAGREB, 2005.HZ-8
 
Autor ovog zbornika je Stanislav Vukorep djelatnik u Zavodu za zaštitu spomenika i kulturnog naslijeđa Hercegovačko-neretvanske župnaije iz Čapljine. Njemu svojstvenim marom velikim trudom obašao je ne samo Hercegovinu nego i druge krajeve u potrazi za preživjelim svjedocima Križnog puta hrvatskog naroda od Bleiburga do mnogih istočnih krajeva. Donosi ispotresne povijesti 78 preživjelih stradalnika. Ovaj zbornik izdala je ugledna izdavačka kuća iz Zagreba Detecta. Katalogiziran je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Naklada je ograničenaNatručuje se ili kod izdavačke kuće Detecta u Zagrebu ili kod autora u Čapljini.
 
 
HZ-9
HZ IX  –  300 GINA ŽUPE dUBRAVE,  ALADINIĆI, 2006.
 
Zbornik je prigodom 300-godišnjice župe Dubrave priredio dr. sc. Milenko Krešić. Obrađuje tri posljednja stoljeća prostora od Čapljine preko Stoca i Nevesinja.  Priloge su napisali brojni autori. Izdavači su župe Aladinići, Čeljevo, Domanovići, Dračevo, Hrasno, Prenj, Rotimlja, Stolac, zatim općine Čapljina, Neum i Stolac te Matica Hrvatska Čapljina, neum, Stolac. Ima 463 stranice. Katalogiziran je u Narodnoj knjižnici HNŽ ostar. Naklada oraničena. Naručuje se kod priređivača.
 
HZ-10
HZ X  –  DUBLJANI, Ravno, 2006.
 
Zbornik su priredili Ivica Puljić i Stanislav Vukorep a napisala grupa autora. Prigoda njegova izdavanja je obnova crkve Gospe od Karmela u Dubljanima koja je zjapila u ruševnom stanju od Drugog svjetskog rata. Potresno je svjedočanstvo stradanja Hrvata sela Dubljana i šire okolice, tijekom ratova, osobito tijekom Drugog svjetskog i Domovinskog rata. Izdavač je Župa Rođenja Blažene Djevice Marije Ravno. Katalogiziran je u Narodnoj knjižnici HNŽ u Mostaru. Prvo izdanje je razgrabljeno, a ponovljeno se može naručiti: Biskupski ordinarijat Mostar, nadbiskupa Čule bb, 88 000 Mostar.
 
 
HZ-11HZ XI  – POPISI IZBJEGLICA IZ DONJE HERCEGOVINE U DUBROVAČKO PRIMORJE 1875.-1878. GODINE,Neum, 2008.
 
Priređivač (autora) ovog zbornika je dr. sc. Ivica Puljić. Objavio je nekoliko popisa izbjeglica iz Hercegovine u vrijeme Hercegovačkog ustanka iz Hercegovine u na dubrovačko područje, Zbornik ima vrijednost izvorne građe, u nedostatku Stanja duša župa Ravno i Trebinja dobrim dijelom ih nadomješta pa je nezaobilazna građa za proučavanje pučanstva na prostorima ovih župa. Zbornik im 214. stranica. Izdavač mu je Muzej i galerija Neum i Humski zbornik je od ovog sveska njegova znanstvenma edicija.Katalogiziran je u Narodnoj knjižnici Mostar.  Naručuje se: Muzej i galerija Neum, Trg Gospe od ZDravlja 1, 88390 Neum ili na tel/faks: –387 36 880-048.
 
HZ-12
HZ XII  –  ŽUPA GRADAC, Grasdac, 2009.
 
Zbornik su priredili za tisak Ante Đerek, Zoran Matuško i Ivica Puljić a priloge su napisali brojni autori. Izišao je prigogom više jubileja ove koji su se 2009. godine poklopili. Obrađuje položaj, prošlost, život i okruže i druge teme koje se tiču ne samo župe Gradac nego i špireg okružja drevne župe Zažablje. Zbornik ima 830 stranica.  Katalogiiran je u Narodnoj knjižnici HNŽ Mostar. Može se naručiti u župšnom uredu Gradac kao i u Muzeju i galeriji neum (Trg Gosoe od Zdravlja 1, 88 390 Neum – tel/faks –387 36 880-048.
 
HZ-13HZ XIII  – OD DUBRAVE DO DUBROVNIKA – UZ 300-GODIŠNJICU ROĐENJA RUĐERA BOŠKOVIĆA, Neum – Dubrovnik, 2011.
 
Zbornik je priredio dr. sc. Ivica Puljić a stručne članke o Ruđeru i kraju porijekla njegova oca Nikole obradili brojni stručnjaci od Zagreba do Mostara i Dubrovnika. Autori su obradili ne samo predmet istaknut u naslovu nego i druge teme koje se odnose na miniregiju od Popovskog Polja do Slanog. Studije su osobito važne u novije vrijeme kada se ponovno pokušavaju probuditi neznanstvene teze o nehrvatskom porijeklu velikog učenjaka i drevne glasovite crkve sv. Petra u Zavali. Izdavači zbornika su Muzej i galerija Neum i Hrvatsko kulturno društvop Napredak Dubrovnik. Katalogiziran je u Znanstvenoh knjižnici Dubrovnik. Ima e463. stranice.Može se naručiti kopd izdavača: Muzej i galerija Neum, Trg Gospe od Zdravlja 1, 88 390 Neum  – telfaks: –387 36 880-048 ili HKD Napredak Dubrovnik, Zeljarica 1, 20000 Dubrovnik.