Brestica, stara crkvica

lis 16, 2011 | Župni objekti

BresticaBRESTICA: stara crkvica

     Na Brestici su neke obitelji Raiča darovima svoje rodbine iz Amerike početkom prošlog stoljeća saghradile malu crkvicu. Kako su bile uporne da ona bude njihovo vlasništvo crkvica je ostala sporna sve do danas. U ruševnom je stanju, a obitelji nasljednice graditelja su je zatvorile “do obnove” kako piše na vratima
Nova crkva na Brestici gradi se posljednjih desetak gdoian. Broj stanovnika je drastično opao: od šest obitelji koje su sve do nedavno na Brestici živjele danas su ostale samo dvije kao trajni stanovnici sa svega troje čeljadi. U Novoj crkvi se slavi sv. mis na sv. Luku, sv. Juru i o blagdanu Svih Svetih.
(O OVOJ CRKVI I DRUGIM CRKVAMA I KAPELICAMA VIDI U RUBRICI: CRKVE I KAPELICE)