DUŽI

lis 15, 2011 | Crkve i kapelice

DuiCRKVA U DUŽIMA
 
U Dužima postoji strao groblje na starom putu iz pravca Blaca i Mečinka. Novo groblje je napravljeno na rskrižu puta prema Stocu i kroz Dalmaciju. U novom groblju se prije pedesetak godina pristupilo izgradnji crkve  kojoj bi uz Dužii s Mečinkom i Rudinom gravitiralo kao filijalnoj crkvi možda i Vranjevo Selo i Kiševo. U počecima nije bilo sloge oko patrona. Po osnutku župe ovdje je uvedena svake nedjelje rana misa sve do novijeg vremena kada sezbog oskudice svećenika i potreba u samom Neumu  drugačije uredilo slavljenje sv. mise jednom tjedno i na zapovjedne svetkovcine, osobito presv. Srce Isusovo, Bogojavljenje, Svi Sveti te na blagdan sv. Nikole Tavelića.
    Dui---unutranjost Unutrašnjost crkve u Dužima je primjerno uredna. Kip Srca Isusova je u pozadini oltara, a njegov nosač i nosač cvijeća vješto su iskorišteni za misnu robu koja se tako ne gužva. Ima prostora i za svetu ispovijed vjernika, strai se, neki više dobro i nečuju pa je tajnost sakramenta sačuvana.
     Osim kipa Srca Isusova tu je i oveći kip blažene djevice Marije s malim Isusom te sv. Nikole Tavelića. U crkvu je ugrađena i klima: građena je od cementa pa su ljetne vrućine i
zimske hladnoće bez nje nepodnošljive.
_________________________________________________________________________
KAŽU…Dui-Jerini
     Prema tradicija ova stara kuća Miškovića u Dužima služila je don Miji Jerinići, gradačkom župniku, u vrijeme ustanka kao privremena crkva u nuždi, u njoj je slavio svetu misu. Iz don Mijinih pisama znamo da je stanovao uglavnom u susjednoj Imotici te povremeno prelazio preko brda u Garadac. A crkva mu je bila svako brdo, on kaže da je i u brdu vjenčavao jer svećenik u vrijeme rata ima sva moguća ovlaštenja.
 
Dui-zvono
     U Dužima je sačuvano ovo čudno zvono za koga se također kaže da je služilo za poziv na misu i crkvena slavlja u ta stara vremena. Zvono su kasnije adaptirali pa ne znao kako je izvorno izgledalo…
     Zvono je sada izloženo u Neumu u Muzeju ispod crkve Gospe od Zdfravlja