Dračevice

lis 15, 2011 | Groblja

DVA GROBLJA U DRAČEVICAMA

Ljiljania-g-W1. Donje Dračevice

Groblje u Donjim Dračevicama, smješteno uz put prema Redžinu Polju i Babinu Dolu, sigurno je veoma staro. Naime, usred groblja nalazi se jedan srednjovjekovni stećak-ploča. .U ovo se groblje donedavno ukopavali Ljiljanići koji ovdje imaju i vrlo lijepe i skupe grobnice. U novije vrijeme neki od njih prenose posmrtne ostatke svojih pokojnika u neumsko novo groblje.

Matia-g-2-W2. Gornje Dračevice.

Uz put prema Donji Dračevicama nalazise  groblje u koje se ukapaju Raiči. I ono je, po svemu sudeći, vrlo staro. Osobito to dokazuje naziv “Matića groblje” a Matića u Dračevicama odavno nema. I jedna se gradina u Vukovu klancu uove “Matića Gradina”
Jedan grob se nalazi i u pristranku sjeverno od puta Brestica – Dračebvice na prostoru koji pripada Dračevicama, a o kome ima predaja čiji je.