Donji Klek

lis 15, 2011 | Groblja

GROBLJA U DONJEM KLEKU

     U Donjem Klkeu se u pKlek-grobljerošlosti nastanilo nekoliko obitelji s Drijena i iz Graca: Krmeci i Vukasovići.   Krmeci su oformili dva groblja na svojim posjedima:
      Današnje groblje Na brijegu je na neki način postalo glavno groblje i uz njega je sagrađena kapelica u kojoj se slavi sv. misa uz Dušni dan, na sv. Tripuna i prigodom sprovoda.
     Neke opbitelji Krmeka imaju groblje na lokalitetu zvanom Pod ulicama, neke su od njih prešle u prije spomenuto groblje, a neki još uvijek imaju tamo ukopno mjesto.
     Obitelj Vukasoviča ima također svoje groblje u Vrtovima, međutim zapravo im je glavno prebivalište u Gracu pa se odavno ukapaju u velikom gradačkom groblju