Don Jozo Čirko

lis 15, 2011 | U prošlosti

DON JOZO ČIRKO

     Jozo Čirko rodio se 31. listopada 1966. od oca Stipe i majke Anđe r. Udovičić. Osnovno školovanje završio je u Kazagincu (1973.-1981.). Srednju humanističku školu za odgoj klera “Ruđer Bošković” pohađao je u Dubrovniku, gdje je položio i ispit zrelosti 1986. god. Bogoslovlje je započeo studirati u Sarajevu 1986., a završio u Splitu 1993. god. Diplomirao je 1995. na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu (afiliranoj Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu) s temom Isus u Bibliji i Kur’anu: sličnosti i razlike u zajedničkim tradicijama.
      Službu nadstojnika u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu obavljao je od 1992. do 1993. god. Za svećenika mostarsko-duvanjske biskupije zaredio ga je biskup Pavao Žanić u Prisoju 29. lipnja 1993. Najprije je imenovan župnim vikarom u župi Gospe od Zdravlja, u Neumu, gdje je ostao godinu dana, do kolovoza 1994. Poslije toga župni vikar je u Studencima kod Ljubuškog (1994.-1997.) i na Domanovićima od rujna 1997. do kolovoza 1998. god. kada odlazi na postdiplomski studij u Rim, gdje je licencijat iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Urbanianum (Pontificioa Universitas Urbaniana) u lipnju 2000. Tema rada bila je: La parabola del fattore ingiusto (Lc 16,1-8): “crux interpretam”.
       Nakon povratka iz Rima, od rujna 2000., župni vikar je u katedralnoj župi u Mostaru i župni upravitelj župe Mostarski Gradac (2000.-2006.). Od 2006. do 2011. god. župnik je župe sv. Luke ev. u Ilićima i župni upravitelj župe sv. Marka  u Cimu. Od rujna 2011. župnik je župe Presvetoga Srca Isusova u Šipovači-Vojnićima.
        Na Teološkom institutu u Mostaru predavač je biblijskih predmeta i zamjenik predstojnika Instituta od 2000. god. Član Prezbiterijalnog vijeća Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije bio je od 2002.-2007., te od 2008. godine. Predsjednik je Svećeničke uzajamnosti Mostarsko-duvanjske i trebinjsko-mrkanske biskupije od 2008. godine.

            RADOVI

            U Živom vrelu, liturgijsko-pastoralnom listu Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji:
            – “Isusove prispodobe”, (ŽV 5/2002),
            – “Poruka Isusovih prispodoba”, (ŽV 6/2002),
            – “Izvori za studij židovskog ambijenta u kojem su nastala evanđelja”, (ŽV 7/2002),
            – “Izvori za studij židovskog ambijenta u kojem su nastala evanđelja (2)”, (ŽV 8/2002),
            – “Židovski svijet Isusova vremena”, (ŽV 9/2002),
            – “Židovski svijet Isusova vremena (2)”, (ŽV 10/2002),
            – “Židovski svijet Isusova vremena (3)”, (ŽV 11/2002),
            – “Židovski svijet Isusova vremena (4)”, (ŽV 12/2002),
            – “Židovski svijet Isusova vremena (5)”, (ŽV 13/2002).
Objelodanio je radove u zbornicima:
–          Don Ilija Drmić (prir.), Radosni navjestitelj evanđelja, Zbornik o don Petru Vuletiću Šjoru (1937.-1998.), Mostar,2002.: “Slikopis o svećeniku Šjoru”,
–          Don Ljubo Planinić (prir.), Ponosan i neustrašiv, Zbornik o don Anti Romiću (1903.-1964), Kruševo-Mostar, 2004.: “Radnik na njivi Gospodnjoj”.
Priredio je monogorafiju Župa Rašeljke 1934.-2004., Mostar, 2004., u kojoj se nalaze njegovi radovi:
–          “Etimologija i prvi spomeni naselja”,
–          “Iz biskupskih izvješća”,
–          “Rašeljke u sastavu mjesne kapelanije 1831. i župe Grabovice 1838.”,
–          “Rašeljke u sastavu župe Vinice 1885.”,
–          “Osnutak župe Rašeljke”,
–          “Djelovanje rašeljačkih župnika”,
–          “Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga u Rašeljkama”,
–          “Duhovna zvanja iz župe Rašeljke”,
–          “Župnici župe Rašeljke”,
–          “Sličice iz vjerskog života župe Rašeljke”,
–          “Žrtve ratova”.
Uredio je i za tisak pripremio Poginuli iz župe Studenci za vrijeme Drugoga svjetskoga rata, Studenci 1997.