Crkvice

lis 15, 2011 | Groblja

Groblje-CrkviceGROBLJA U CRKVICAMA
 
Crkvice su danas zapravo najstariji dio Neuma. Stara kuća pločara još je uzgor. Područje često zovu i Papića Vala po rodu Papić (dvije kuće) koji jedino danas u njima obitava. Na Papića posjedu staro je njihovo groblje u koje se više ne ukapaju nego u neumskom groblju. Postoji i jedan križ teško dostupan u dnu vale. Negdje u gornjem dijelu vale moralo bi biti Leženića groblje, što tzreba istražiti. Naime 1763. imamo upis u gradačkim maticama umrlih kako je u Crkvicama pokopan po vlastitoj volji na svojoj zemlji Filip Leženić