Župni oglasi

Nedjelja 16. listopada

ŽUPNI  OGLASI 17.- 23.  listopada 2011.

          Iduće nedjelje je Misijska nedjelja kada se molimo za misije i prikupljamo priloge za njih. Raspored svetih misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1800 sati.

          U utorak je sv. Luka Evanđelist. Misa na Brestici u 1100 i u crkvi u 1800 sati.

          Kroz tjedan su mise iza listopadske pobožnosti  u 1800 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (17):   Za pok. Katu Maslać, naruč. Mara Katić
                             Ilka Ćorić za svoje pokojne
                              Mara Marasović za svoje pok.

Utorak (18):          Brestica:      Za pok. Stanka Raič, naruč. sin Nikola
                            Crkva:        Za pok. Milenka Matić, nar. supruga Anđa sa. ob
                                               Vinko Bender za svoje pok.
                                                Obitelji u čast Schönstattske Gospe
                                               Za pok. Jozu Raguž, naruč sin Drago sa obitelji

Srijeda (19):          Za pok. Ivana Bošnjak, naruč. Ivan i Ljubica Čuljak
                             Lordana Matić za pokojne.
                             Za pok. Matu Bogdanović, naruč. Anka Sučić

Četvrtak (20):        Za pokojnu Ivušu Pavličević, naruč. Ruža Nikolić        
                             Za pok. Iliju Šutalo, naruč. sestra Tereza Matić
                              Za pok. č. s. Rudolfinu, naruč. časne sestre

Petak (21):            Za pok. Matu Kužić, naruč. sin Mirko sa obit.                             
                             Za pok. Stojana Glavinić, nar. brat Ivo sa obit.
                             Za pok. Nikolu, naruč. si n Anđelko Marić sa obit.

Subota (22):          Duži 900:     Draženka Batinović na odluku.
                             Crkva:         Ivka Korać za pok. roditelje i ostale svoje pokojne
                                                 Za pok. Matu Kužić, nar. kći Neđa Bogdanović
                                                  Za pok. Zoru Putica, naruč. kći Zdravka Krešić sa obit.

Nedjelja (23):       U 900:           Za pok. Vatroslava, Vlatka i Bernardicu, naruč. obitelj Radoš
                             U 1100:         Za pok. Antu Tomić, naruč. obitelj Kriste
                              U 1800:       Za pok. Tomislava i Mariju Tomas, nar. kći Radmila Krvavac
                                                  Za   n a r o d

                Radovi na zvoniku napreduju. To je prtojekt stoljeća za naš grad pa ćemo obavijestiti sve prijatelje Neuma da se, ako žele, uključe u ovaj projekt.

         POSEBNA OBAVIJEST: Posjetite humanitarnu prodajnu izložbu naše djece u dvorani…

(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)