Duhovna obnova

lis 13, 2011 | Prijatelji Malog Isusa

DUHOVNA OBNOVA DJEVOJAKA -PRIJATELJA MALOG ISUSApmi-4

U kući č. s. Služavki Malog Isusa održana je 8. listopada duhovna obnova djevojaka – Prijatelja MaPMIlog Isusa – iz naše župe. odziv je bio dobar. Obnovu su predvodile č. s. Genoveva Raič i Ružica Ivić. Misno slavlje s homilijom održao je don Pero Pavlovipmi-3ć, župnik župe Ravno