Župni oglasi

Nedjelja 2. listopada

ŽUPNI  OGLASI 2.-9.  listopada 2011.

     Iduće nedjelje je raspored svetih misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1800 sati.  Prije pučke mise listopadska pobožnost.
     U utorak je sv. Franjo Asiški.
     U četvrtak je svečano klanjanje pred izloženim sakramentom u 2000 sati.
     U petak je B. D. Marija od Krunice. Ovo je mjesec svete krunice pa bi osobito taj dan mogli na poseban način počasti Gospu.

     Kroz tjedan su večernje mise iza listopadske pobožnosti koja počinje u 1800 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (3):    Za pok. Antuna Kalauz, naručuje sin Vlado
                            Za pok. Cvijetu Matić, naručuju Zorka i Stjepan

Utorak (4):           Marina Udženija za pokojne
                           Za pok. Maru, naručuje sin Anđelko Marić sa obitelji

Srijeda (5):           Vb s razrednicom po posebnoj nakani
                            Za pokojnog Ivu  Matić, naručuje brat Krešo 

Četvrtak (6):         Za pok. Ivicu Galić, naručuje obitelj    
                            Za pok. Nedjeljka, Nikolu i Rosu, naručuje Anica Previšić sa ob.

Petak (7):              Za pok. Maru Glavinić, naručuje brat Ivo sa obitelji
                            Za pok. Stojana Glavinić, naručuje obitelj

Subota (8):          Duži 900:      Za pok. Mladena Lovrić, naručuje obitelj
                          Crkva:           Za pok. Antu Čapeta, naručuje sestra Gordana .
                                                Za pok. Viktora i Celu Markov, naručuje obitelj

Nedjelja (9):       U 900:           Za pok. Ivku Krešić, naručuje kći Neđa sa obitelji
                          U 1100:           Z a   n a r od
                          U 1800:          Za pok. Miru  Šimić, naručuje obitelj.
                      
       U ovom je prvi petak.  Prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.

     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
DRAŽEN KALAUZ,  sin Vladin i Ružice r. Jurković   –   i
IVANA PREVIŠIĆ, kći Stjepanova i Marice r. Raguž.   
    (Eventualne primjedbe možete do nedjelje prijaviti na telefon 880-048  ili mobilni: 063 350-188. Možete te i na e-mail: donaručujeivica.puljic@tel.net.ba)