Župni oglasi

Nedjelja 11. rujna

ŽUPNI  OGLASI 12. – 18. rujna 2011.

       – U ponedjeljak je Ime Marijino.

      – U srijedu je blagdan Uzvišenje sv. Križa i godišnjica posvete našeg biskupa.

      – U četvrtak je Gospa Žalosna.

      Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (12):  Za pok. Nikolu Šutalo, naruč. sin Ante
                            Za pok. Nikolu i Maru Marčinko, naruč. Ilija sa obitelji
                            Za pok. Nikolu i Maru Marčinko, naruč. Cvijeta i Nikola Žarak

Utorak (13):         Za pok. Vidu i Anđu, naruč. Zora Batinović sa obitelji
                             Za pok. Juru Marić, naruč. obitelj

Srijeda (14):        U 1200 satio:      Osnovna škola za početak nove školske godine
                            U 1900 sati:       Za pok. Đuru Maslać, naruč. Ivica
                                                     Za pok. Đuru Maslać, naruč. obitelj Lovrić

Četvrtak (15):      Za pok. Đuru Maslać, naruč. Marko sa obitelji        
                            Za pok. Ivana Marčinko, naruč. obitelj

Petak (16):           Za pok. Ćetka Perić, naruč. ob. Krešić
                            Jelena Papić za svoje pokojne

Subota (17):         Duži: Iznimno sv. mise nema zbog ministrantskog izleta!
                           Crkva:        Za pok. Pericu, Anicu i Ružu, naruč. Barbara Konjevod 
                                              Za pok. Nikicu, Ivku i Đuricu, naruč. Luka Perković

Nedjelja (18):      U 900:         Nedjeljka Menalo za pokojne
                                              Za pok. Marka Sentić. naruč. obitelj
                          U 1100:         Za pok. Ružu Krmek, zaduđnica
                                              Za pok. Đuru Maslać, naruč. Ljilja
                          U 1900:            Obitelji u čast Schönstattske Gospe
                                              Z a   n a r o d
        – OBAVIJEST OSMOŠKOLCIMA: u srijedu u 1200 sati đačka misa u crkvi Gospe od Zdravlja za početak školske godine! Obavijestite i svoje roditelje!
        – MINISTRANTI: u subotu u 800 sati polazak na uobičajeni ministrantski godišnji izlet ispred crkve!
  
        – Ovih dana je u Gospodinu preminula RUŽA KRMEK iz Donjeg Kleka, opremljena sv. sakramentima.  Pomolimo se za pokoj njezine duše!

       – Eventualne primjedbe javite na telefon –387 36 880-048   ili na mobilni 063 350-188, a možete i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
Hvala lijepa!