Župni oglasi

Nedjelja 4. rujna

ŽUPNI  OGLASI 5. – 11. rujna 2011.

     Iduće nedjelje raspored sv. misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1900 sati.

         – U srijedu je sv. Marko Križevčanin.
                – U 1700 sati sv. misa u crkvi za pokojne branitelje i redovna misa u 1900 sati.
                – U 1800 sati uočnica Maloj Gospi u Vr. Selu: prigoda za ispovijed od 1700 sati.

        – U četvrtak i petak crkva je otvorena za privatne pobožnosti.

        Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedjeljak (5):    Za pokojnog Boška Mustapić, n. kći Smilja Konjevod
                            Za pokojne Boška i Bojanu Mustapić, n. kći  Neđa Lovrić
                            Za pokojne Vladu, Stojku i Maru, n. Kata Krešić
 
Utorak (6):          Za pokojnog Jerku Jarak, n. Mira Konjevod
                           Za pokojne Mariju-Maju i Miljenka Čolić, n. djeca
 
Srijeda (7):           Crkva u  1700 sati:    Za pokojne branitelje
                                       u  1900 sati:     Za pokojnog Vinka, n. kći Cecilija Mlikota
                                                               Za pokojne Anu, Ivana i Lucu, n. Zoran Mlikota
 
Četvrtak (8):        Crkva u 1900 sati:     Za pokojnu Božicu Kordić, n. kći Divna Perić sa ob.                                                        
                                                              Za pokojnog Matu Previšić, n. Draga Čamo
                                                               Za pokojnog Ivicu Njavro, n. brtat Milaan
                          Vr. Selo u 1000:           Obitelji Savić u čast Male Gospe
 
Petak (9):             Za pokojnog Miru Šimić, n. obitelj
                            Za pokojne Peru i Mirka Ivanković, n. Nada Previšić
                            Za pokojne Matu i Božu Previšić, n. Nada Previšić
 
Subota (10):         Duži 900:     Ivica Čamo za pokojne
                            Crkva:        Za pokojnog Ivicu Bačić, n. sestra Ruža Zovko
                                               Za pokojnu Katu Butigan, n. kći Anka 
 
Nedjelja (11):       U 900:         Za pokojne Cviju i Ivana Maslać, n. Vera Raguž
                                               Za pokojnu Maru Zorić, n. Anto i Matija
                           U 1100:        Za pokojnog Matu Džakula, n. kći Ljilja Sentić sa ob. 
                           U 1900:       Z a   n a r o d
              Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
KRISTIJAN TOLJA, sin Ivicin i Marice r. Krešić   –  i
JELENA KRSTIĆ, kći Jakovljeva i Mirjane r. Kovačić
             U ovom tjednu ćemo slati ponude za izgradnju zvonika nove crkve onima koji nam se prijave i koji su se prijavili. Mogu se javiti na natječaj i  neumske firme i firme izvan Neuma.
             Zahvaljujemo se svima koji su doprinijeli proslavi Gospe od Zdravlja:  osobito krizmanicima i njihovim roditeljima, Općini, Policiji, Komunalnom, Iliji Ragužu, Mati Lovriću, hotelu NEUM i  svima koji su pomagali na uređenju crkve i dvorišta  Hvala općinskim vlastima i Elektro-poduzeću na uređenju prilazne ceste!