Župni oglasi

Nedjelja 7. kolovoza

ŽUPNI  OGLASI – 7. kolovoza 2011.

Iduće nedjelje je raspored misa: pučka u 900, mladih u 1100 i večernja u 1930 sati.

Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (8):    Marko Marić za pokojne
                            Za p. Ivana Mišković

Utorak (9):           Za p-g Miru Šimić, n. obitelj
                            Anđa Marić za pokojne
                            Za p. Matana Glavinić, n. supruga Dragica s obitelji

Srijeda (10):         Za p. Stojana Šutalo, n. Miro sa ob
                            Za p. Iliju Marčinko, n. Ruža sa ob.
                            Za p. Božicu Daničić, n. obitelj

Četvrtak (11):       Za p. Stojana Šutalo, n. sin Nikica sa ob.
                            Za p. Juru Barić, n. unuka Zora Anđelić

Petak (12):           Za p. Josipu Katić, n. obitelj
                            Za p. Željka Bender, n. obitelj
                            Za pu. Vidu Matić, n. kćer Ljuba

Subota (13):         Duži 900:     Za p. Peru, Anicu i Zvonku, n. Ado Čamo
                            Crkva:        Za p. Nikolu Krešić, n. kći Lela
                                               Za p. iz ob. Glavaš i Barišić, n. ob.

Nedjelja (14):       U 900:         Za p. iz obitelji Panian
                            U 1100:        Za p. Radu Jozić, n. ob.
                            U 1930:        Z a   n a r o d