Župni oglasi

Nedjelja 24. srpnja

ŽUPNI  OGLASI – 24.-31. srpnja 2011.


                         U ponedjeljak je sv. Jakov apostol

                         U utorak su sv. Joakim i Ana. Sveta Misa u Ulogu u 1100 sati.  – U Neumu u 1930.

                         U petak je sv. Marta,.

Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (25):    Za p. Luku i Božu Marčinko, n. Jura sa ob.
                              Za p. Boška Bošković, n. kći Staza Njavro
                              Luka i Smilja Konjevod za pokojne

Utorak (26):          Za p. Anicu Matić, n. sin Marinko
                             Za p. Zdravka Hribaršek, n. obitelj
                             Za p. Janju Raič,  n. obitelj

Srijeda (27):          Za p. Ružu Raguž, n. Ivica Konjevod
                            Za p. Božicu Papić, n. kći Marija
                            Za p. Andriju Krešić, n. Nada sa ob.

Četvrtak (28):        Za p. Veru Šutalo, n. Vicko     
                             Za p. Veru Šutalo, n. Jasna i Miro
                              Anka Bačić za pokojne
                              Za p. Ivicu Galić, n. obitelj

Petak (29):            Za p. Mariju – Maju i Miljenka Čilić, n. djeca
                             Za p. Anku Matić, n. Božo i Veronika Butigan
                            Za p. Ružu Marčinko, n. Mara Medić

Subota (30):          Duži 900:     Za p. Anicu Matuško, n. Blaško
                            Crkva:         Za p. Stojana Glavinić, n. obitelj
                                                Za p. Antu  Čapeta, n. brat Marin
                                                Za p. Antu Čapeta, n. sestra Zdravka

Nedjelja (31):       U 900:         Za p. Ivana i Cviju Maslać, n. Vera Raguž
                            U 1100:        Za p. Stanu i Slavka, n. Nada Krešić
                           U 1930:       Z a   n a r o d

     Ovih dana je preminuo naš župljanin ZDRAVKO HRIBARŠEK.   Pomolimo se za pokoj njegove duše!