Župni oglasi

Nedjelja 18. srpnja

ŽUPNI  OGLASI – 18.-23. srpnja 2011.

Iduće nedjelje je raspored svetih misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1930 sati.

U srijedu je sv. Ilija prorok.

U četvrtak je crkva otvorena za klanjanje sv. sakramentu u 2100 sati

U petak je sv. Marija Magdalena, crkva otvorena iza mise za osobne pobožnosti.

 Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (18):   Schönstatskoj Gospi
                             Za p. Božicu i Ivu Obradović, n. Anđa i Dragan Jurković
                             Za p. Ružu Marčinko, n. Ruža Rogulja sa ob.

Utorak (19):          Vid i Milka Artuković za svoje p.
                             Za p. Antu Čapeta, n. brat Anđelko
                             Za p. Janju Raič, n. ob.

Srijeda (20):          Za p. Nikolu i Zoru Bačić, n. djeca
                             Za p. Ivana Glavaš, n. ob.
                             Za p. Božu Matić, n. supruga Andrijana s djecom

Četvrtak (21):        Za p-u. Miru i Juru, n. Rada Glavinić 
                             Za p. Vlahu i Stojku Raič, n. Dragica Babić
                             Za p. Jozu Džamarija, n. kći Snježana Obradović

Petak (22):            Za p. Anku, n. sestra Ruža Gverović
                             Ruža Gverović za svoje pokojne
                             Za p. Ivana Mišković

Subota (23):          Duži 900:     Za p. Janju n. brat Ivica Čamo
                             Crkva:        Za p. Peru, Nikolu i Anicu, n. Janja-Ozana Krešić
                                                 Za p. Miška Obradović, n. Ivo i Nada sa ob.                                               
                                                 Za p. Stjepana Bačić, n. Ivo i Nada Obradović sa ob.
Nedjelja (24):       U 900:         Za p. Ružu Jogunica
                            U 1100:        Za p. Cviju, Gašpu, Anetu i Đuru, naručuju unuke
                            U 1930:       Z a   n a r o d