Župni oglasi

Nedjelja 26. lipnja 2011.

ŽUPNI  OGLASI – 26. lipnja 2011.

Iduće nedjelje raspored sv. misa: pučka u 900, m. mladih u 1100 i večernja u 1930 sati.

U srijedu  je sv. Petar i Pavo, misa u 1930 sati.

U petak je Presv. Srce Isusovo, misa u Dužima u 1100 i u crkvi u 1930 sati.

U subotu je Bezgrješno Srce Marijino, večernja misa u 1930 sati.

Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (27):   Za p. Juru i Mariju Jazvić, n. Mira Mišetić
                             Za p. Niku Pavlović, n. Pero sa ob.
                             Za p. Luku i Danicu, n. kći Mara Kuzman

Utorak (28):          Luka i Ruža Konjevod
                             Za p. Veru Šutalo, n. Vicko
                             Za p. Ružu Marčinko, n. Ilija sa ob.

Srijeda (29):          Za p. Marka Puljić
                             Za p. Petra Obradović, n. kći Marija sa ob.
                             Za p. Jozu Raguž i Anu Šutalo, n. Zora Krešić

Četvrtak (30):        Za p. Kristu, n. supruga Kata sa ob.  
                             Ivana Menalo (p. Joze) za svoje p.
                             Za p-g Ivu Marčinko i Nikicu Pavlović n. Ivanka Knežević

Petak (1):              Duži:           Za p. Ivanu Matuško, n. Šime sa ob.
                            Crkva:         Za p. Božicu Batinović, n. Ljubica Čuljak
                                                Za p. Božanu, n. Neđa Lovrić
                                                Za p. iz ob. Bogdan i Vujnović, n. Ćetko i Božana

Subota (2):            Šćepo Džono za svoje pokojne
                            Za p. Viktoriju Raič, n. ob. Konjevod
                            Za pokojnu Ivu, n. Tonka Perić

Nedjelja (3): U 900:          Za p. Ružu i Vidu Konjevod, n. kći Anđelka
                     U 1100:        Za p. Stojana Glavinić, n.
                                        Za p. Antu Čapeta, n. majka Ljubica
                     U 1930:       Z a   n a r o d
                                   
   U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja. Prigoda za svetu ispovijed sat vremena prije svetih misa.

Krizmanici da ne zaborave ispit u četvrtak u 1700 sati u župnoj crkvi u Neumu.
 
Nagrađene grupe djevojčica koje prate misu mladih i zbor AMICUS idu na nagradni izlet i usput gostuju u župi Potoci – Bijelo Polje u četvrtak 30. lipnja. Autobus polazi ispred župske kuće u 1300 sati.

Darovatelji za zvonik – crkvene objekte od zadnjeg čitanja:
100,- maraka: Ivan Knežević, obitelj Matešić, N. N., Bosa Batinović, Dragan Kalauz.