Župni oglasi

VII. USKRSNA NEDJELJA

ŽUPNI  OGLASI – 5. lipnja 2011.

 

              Iduće nedjelje je svetkovina Duha Svetoga – DUHOVI, raspored svetih misa: pučka u 900 i misa mladih u 1100 i večernja u  1930 sati. U 1900 sati će biti i misa uočnica u crkvi sv. Ante u Starom Neumu s prigodom za ispovijed pola sata prije svete mise! –    U četvrtak u 1700 sati čišćenje  crkve sv. Ante i okoliša, odazovite se koji god možete.
  
           U subotu je sv. Barnaba Apostol.
  
Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:
    
Ponedjeljak (6):    Za p. Stojana Glavinić
                            Za p. Ivana Mišković, ukopnici
                             Dragan Vujnović sa ob. za pokojne

Utorak (7):           Za p. Faniku Vujnović n. obitelj
                            Za p. Janju Raič, n. obitelj
                           Za p. Niku, n. brat Zdenko Mimica sa ob.
Srijeda (8):           Za p. Petra, Ivicu i Antu, n. ob. Markanović
                            Za p. Ranka i Peru Savić, n. Ruža
                            Obitelj Suljić u čast sv. Ante za žive i mrtve

Četvrtak (9):         Za p. Iliju i Anu Matijević, n. ob. Markanović  
                            Za duše u čistilištu, n. Mira Štrbe
                            Ružica i Josip Bogdanović za pokojne

Petak (10):           Za p. Martina i Vinka Prnjić, n. kći Ružica Jovanović sa ob.
                            Za p. Božicu Papac, n. Božo Šutalo sa ob.
                            Za p. Filipa, n. Jasna Šutalo

Subota (11):     Duži 900:     Za p. Peru, Anu i Neđu, n. Ana Matuško
                        Crkva:         Za p. Danicu Bender, n. kći Janja sa ob.
                                            Za p. Lazu i Božicu Prkačin, n. kći Anica Matić

Nedjelja (12):   U 900:         Za p. Žarka Biokšić, n. kći Vesna Pavlović sa ob.
                       U 1100:        Za p. Niku Kalauz, n. sin Ivica sa ob.
                 Groblje 1930: –  Za p. Antu Čapeta, n. sestra Zdravka
                                       –  Za pokojnog Ivu Kristić, n. supruga Mara sa ob.
                      
                Darovatelji za zvonik – crkvene objekte od zadnjeg čitanja:
100,- maraka: Tomo Leženić, Ilija Rezo
200,- maraka: N. N.
320,- kuna: Vinko Šimunović
         Sponzori: Jozo, Mario i Perica Lovrić sav rad na struji i gromobranu nove crkve!
         Krizmanicima provjera znanja u utorak u 1700 sati svim odjeljenjima!

         Novi broj Crkve na kamenu mogu pretplatnici podići u sakristiji!

PRIREĐIVAČU I GLAVNOM ADMINISTRATORU OVE STRANICE
– JOSIPU NJAVRI –
ŽUPNIK U IME ŽUPE I SVIH POSJETITELJA OVE STRANICE
IZRAŽAVA DUBOKU SUĆUT
PRIGODOM IZNENADNOG GUBITKA NJEGOVA OCA PERE.
 POKOJ VJEČNI DARUJ MU GOSPODINE!