Župni oglasi

VI USKRSNA NEDJELJA

ŽUPNI  OGLASI – 29. svibnja 2011.
 
           Od iduće nedjelje je raspored svetih misa je prilagođen sezoni. Pučka misa će biti od iduće nedjelje tijekom sezone ranije, t. j. u 900, misa mladih ostaje u 1100 i večernja u 1930 sati.
 
          U utorak je blagdan Pohod B. D. Marije i završetak svibanjske pobožnosti.
 
          U četvrtak je svetkovina Uzašašće Gospodinovo, Sv. mise u 900 i 1930 sati. Svečano klanjanje pred izloženim sakramentom u 2100 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedjeljak (30):  Za pokojnog Dragu Mustapić, n. sestra Neđa Lovrić
                     Za p. Anu Pehar, n. kći Višnja Krmek sa ob.
                     Za p. Nikolu Raič, n. ukopnici
 
Utorak (31):   Za p. Lovru Raič, n. ob. Trogrlić
                     Za pokojnu Slavku Trogrlić, n. ob. Trogrlić
                     Za koje se nema tko spomenuti, n. Darko Krešić
 
Srijeda (1):     Za p. Boku i Šimu Konjevod, n. kći Ilinka
                     Za p. Vinka, Maru i ost. sv. pok., n. Niko Puljić
                     Za p. iz obitelji Butigan, n. Gordana Kužić
 
Četvrtak (2):        U 900 sati:    Za pokojnog Pavu, Jagu i Ivu Vukasović, n. Ljuba Lovrić
                           U 1930 sati:   Za p. Nikolu Krešić, n. kći Lela
                                                 Za p. branitelje, n. Lela Krešić
 
Petak (3):             Za p. Maru Stasjuk, n. obitelj
                            Za pokojnog Ivu i Peru, n. sestra Ruža Glavinić
                            Za p. Mandu Jogunica, n. Cvija Konjevod
 
Subota (4):           Duži 900:     Za p. Antu Matuško, n. majka Draga sa ob.
                            Crkva:        Za p. Jozu i Zorana Nuić, n. Nada Pavlović
                                               Za p. Anku Matić, n. Jure Nikolić
 
Nedjelja (5):         U 900:         Manda Radoš za svoje pokojne
                                               Jozo Brać za svoje pokojne
                            U 1100:        Za p. Ivana i Mandu Mišković, n. Neđo
                            U 1930:       Z a   n a r o d
                                   
           U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja. Prigoda za sv. ispovijed sat prije svetih misa.
 
            Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 JOSIP ŠUTALO,  sin p. Janka i Senke r. Kžeić  –   i
DRAGANA LONČAR, kći Ilijina i Dese r. Đukić
 
               Krizmanici neka dođu sva tri odjeljenja u utorak u 1700 sati.
 
               Darovatelji za zvonik – crkvene objekte od zadnjeg čitanja:
50,- maraka: N. N.   –  100,- maraka: Mirko Prce sa ob., Šćepo Previšić
150,- maraka: Nada Krešić prigodom smrti oca Slavka,
200,- maraka: Dragan Bender, Marko i Nikolina Pažanin
               Sponzor: 655,- maraka: obitelj od sprovoda p. Stojana Glavinić
 
             Iduće nedjelje, 5. lipnja na večer u 830 sati zbor AMICUS održat će svoj drugi godišnji koncert sa svojim gostima. Pozvani su svi da to bude naša obnova prigodom Papina dolaska.