Kronika

svi 16, 2011 | Župna kronika

KRONIKA ŽUPE

GOSPE OD ZDFRAVLJA U NEUMU

     

 Prethodne napomene:

                   1. Najkraće podatke o povijesti donose se u rubrici: POVIJEST.

                   2. Kronika koja se ovdje vodi donosi samo izvanredne događaje koje treba naglasiti. Opširnije
                       opis  događaja donosi list “Zvijezda Mora” i prati ih fotoprilozima.

                   3. Ovaj tekst kronike je u nastajanju i, na temelju župnih kniga,  dopunjavat će se.

                   4. U kronici se ne navode svi događaji, npr. rdovito slavljenje misa prigodom bvlagdana, kako ui
                       župnioj crkvi tako i po kapelicama… O tome se mogu naći podaci na stranici O ŽUPI.

                   5. Kronika je sastavljena u nekoliko dijelova:

                              A) Najkraći podaci o kršćanstvu na prostorima župe

                               B) Glavni događaji 1974. do 1994. godine.

                               cC Kronika 1995. god. do danas.


A) NAJKRAĆI PODACI O KRŠĆANSTVU
NA PROSTORIMA ŽUPE

 533. god.        Na saboru u Saloni među municipijima čije se bazilike podvrgavaju biskupu u Sarsenter-umu
                        navodi  se i municipij “Neuense” pored municipila Dellontinu (Popovo)
                        i Stantania (Sron). Vrlo vjerojatno je to municipij “Neumski”
1426.  god.        Knez Grgur Nikolić traži od Dubrovnika zidare da mu sagrade crkvu. Vjrojatno je
                        ona pod ogromnom gurinom u Vranjevu Selu gdje su bili Nikolića dvori.
1921. god.         Mostarsko-duvanjski biskup i upravitelj trebinjskko-mrkanske biskupije fra Alojzije
                        Mišić ustanovio župu Neum i postavio za župnika fra Ciprijana Brkića. Župa se iste
                        godine praktično  gasi iako gradački župnik don Mitar Papac sve do konca Drugog
                        svjestkog  rata vodi odvojeno župske knjige za Gradac i Neum.

B) GLAVNI DOGAĐAJI 1974. DO 1994. GODINE.

(Kronika za ovo razdoblje nije vođena, na temelju župskih knjiga navest će se bitni događaji
iz tog razdoblja)

C) KRONIKA 1994. GOD. DO DANAS

 (OPASKA: Kronika župe je u nastajanju, na temelju druge izvorne građe bit će nadopunjavana a možda u neznatnim stvarima i ispravcljana)

God. 1994.

99. VII.       Dekretom 575/94. neumskim župnikom imenovan don Ivica Puljić,a dekretom br. 979/94.
                  župnim vikaromdon Josip Galić   
5. VIII.        U župničku službu don Ivicu Puljić uveo generalnio vikar don Luka Pavlović

10. VIII.    Župska kuća okrečena, krov promijenjen

15. VIII.    Iz neumske župe u Gradac hodočastio autobus vjernika, velik broj osobnih vozila pa i
                 pješaka sa darom župe prigodom proslave 50-godišnjice misništva don Đure Kulasša.

28. VIII.    Gospa od Zdravlja, misno slavlje predvodio dubrovački biskup dr. Želimir Puljić

4. IX.         Najavljena akcija prikupljanja novca za kupovinu elektronskih zvona.

11. IX.       ? Hodočašće autobusom u Zagreb na susret s Papom. Odlučeno da se krštenje djece
                   ubuduće prve nedjelje pod pučkom misom

24. IX.       Najavljeno prikupljanje podataka za župsku kartoteku.

1. X.           Listopadska pobožnost i svagdanje mise prebačene iz župske kapelice u župsku dvoranu.

9. X.           Elektronska zvona instalirana na balkon kuće i prozvonila.

18. X.         Sv. Luka, misa u 11 sati na Brestici.

23. X.        Oglašeno da će sprobodi ubuduće biti sa sprovodnom sv. misom.

28. X.         Sv. Šimun, isa u 10.30 u Starom Neumu.

30. X.         Najavljena akcija prikupljanja sredstava za razglas i instrumente za mlade.

1.-2. XI      Uvedeno slavlje sv. mise  mise po svim “aktivnim” grobljima i pohod zatvorenim grobljima.
                  Mise bile : Župska Crkva, Donji Klek, Jazina (Gornji Klek), Neumsko groblje, Duži,
                 Dračevice (bit će  naizmjenično u dva groblja misa i molitva), Ilijino Polje, Kiševo,
                 Vranjevo Selo. Brestica. Pohođeno   groblje u Crkvicama..

6. XI.         Oprostila se katehistica č.s. Rozelina.          

10. XI.       Sv. Tripun, uvedena sv. misa u Donjem Kleku na groblju.

11. XI.       Na Brestici misa za poginule branitelje. U crkvi preporučenao osobito slavljenicima.
                Krešićima misno  slavlje u čast sv. Martina.

14. XI.       Sveti Nikola Tavelić, misa u Dužima.

3. XII.        Susret mladih kao priprava za Božić, predvodio dr. Ante Komadina.

4. XII.        Župu pohodio i blagoslovio uređenu župsku dvoranu biskup dr. Rtako Perić.

17. XII.      U dvorani hotela Neum č. s. Marina i župnik priredili kulturno-umjetnički program
                  prigodom Božića.  Na novom razglasu i instrumentima nastupio prvi put BAND
                  mladih…Oformljeni brojni BAND-ovi   djece i mladih…

24.-25. XII. Prvi ponoćni program u župskoj dvorani pred misu ponoćku.

26. XII.      Zaređen za đakona u župnoj dvorani Ivan Puljić.


God. 1995.

1. I.            Pročitane statistike za 1994. god.: 54 djece, vjenčano 14 parova i umrlo 9 župljana.

                   Uveden blagoslov  obitelji po čitavoj župi. Obavljen do &. I.

15. I.          Uveden  ekeperimentalno novi raspored misa: u crkvi u 9, 10 i 11 sati te misa u Dužima
                  u 9 sati.  Misa u kapelici č. s. ostaje. Isto tako neki vjernici Tihe Luke redovito pohađaju
                  sv. misu u    kapelici privremenog svećeničkog doma. S večernjim misama u kućnoj
                 kapelici se ipak nastavilo.

3. II.           Organizirano hodočašće sv. Vlahi u Dubrovnik.

3. III.         Križni put petkom prije mise a nedjeljom između mise u 9 i 10 sati.

5. III.         Izbjeglicama se povremeno dijeli pomoć, a ovaj put organizirana velika humanitarna kacija u
                 prostorima buduće župske kuće, uglavnom odjeća.

16. IV.       Uskrs. Župa Opuzen ustupila svoje stare crkvene klupe.

25. IV.       Sv. Marko. Pokušalo se uvesti blagoslov polja ispred crkve. Nije bilo efekta, ostavljen
                 za ubuduže  samo na Brestici i na blagdan Srca Isusova u Dužima  (kasnije u Dužima
                  dokinuto). Uvedenna svečanije slavljenje svibanjske pobožnosti uz restaurirani stari
                 Gospin kip iz župe Dračevo   (Doljani).

4. VI.         Duhovi. Uvodi se ubuduće na ovaj blagdan prva sv. pričest  pod pučkom misom.

15. VI.       Tijelovo. Uvedena svečana procesija u 19 sati oko crkve.

25. VI.       Objavljen novi broj župskog telefona (umjesto 870-048 sad je 880-048).

23. VII.      Zaslugom don Mile Miljke iz jedne njemačke crkve dobiveni vrijedni darovi: tabernakul,
                 veliki križ,  drveni Gospin kip, veliki svjećnjaci, ormari skristijski, crkvene klupe u dobrom
                 stanju, nešto crkvenog   posuđa, odjeće i sl.

20. VIII.    Gostovao zbor iz Studenaca pod pučkom misom.

27. VIII.    Gospa od Zdravlja, svečano slavlje predvodio biskup dr. Ratko Perić. Srednjoškolci
                 priredili svečani    koncert u popodnevnim satima.

16. IX.       Upis djece za sv. krizmu, posljednji put razredi VI, VII, VIII.

29. IX.       Uvedeno slavljenje sv. mise na Kiševu. Nije se ustrajalo.

1. X.          Ćiva krunica s djecom predmoliteljima pokazala se uspješnom.

22. XII.      Grupa mladih u kinodvorani hotela Neum organizirala božićni program. Dobrim
                 dijelom ponovljen   pred ponoćku.

God. 1996.

21. I.          U 14 sati sa izbjeglicama iz Konjica imao susret njihov dušobrižnik fra Luka Marić

8. II.           Predavanje za mlade u dvorani održao don Josip Galić.

26. V.         Prva sv. pričest, 56 prvopričeanika.. Novi raspored sv. misa koje će redovito biti u
                 župnoj crkvi u  9.30 i 11 sati, a u Dužima u 8.30.

16. VI.       Krizma u župnoj crkvi 150 krizmanika, biskup dr. Ratko Perić.

25. VI.       Uveden kao nagrada ministrantski izlet.

25. VIII.    Gospa od Zdravlja, misu predvodio generalni vikar don Luka Pavlović.

28. X.         U dvorani bila izložba krunica – dječji radovi..

9. XI.         Župnikova bolest leđa eskalirala.. Hitno odvezen u Split, operiran 11. XI, nakon tjedan
                  dana odvezen  u Kalos u velu Luku… nakratko za Božić dovežen kući te otišao opet u
                  Kalos… Župu vodi kapelan   don Josip Galić sa svim ovlastima

1997.

26. I.          Gostovao zbor iz Stoca pod vodstvom kapelana don Ivice Borasa.

16. II.         Akcija obnove crkve u Dužima.

15. III.       Gostovao u crkvi u večernje sate “mali dumo” Antonio Vranješ. Program dobro pohođen.

16. III.       V razredi priredili izložbu KRIŽNI PUT u dvorani.

13. IV.       Papin posjet sarajevu, prilagođen raspored sv. misa radi TV. programa. Bilo i hodočašće
                 iz Neuma.

23. IV.       Sv. Jure, misa na Brestici i blagoslov polja.

8. V.           Na radiju Neum počele emisije vjerskog programa.

18. V.         Duhovi, prva sveta pričest.

13. VII.      Obavijest o radovima na crkvenim objektima.

31. VIII.    Gospa od Zdravlja,  misno slavlje predvodio i krizmu podijelio dubrovački biskup
                 dr- Želimir Puljić.

23. XII.      Krist Kralj, predstavljanje novih prvopričesnika i krizmanika.

24.-25. XII.Božićne mise, pred ponoćku uobičajeni božićni program


God. 1998.

30. I.          Subota, večernju misu pratio i poslije održao koncert katedralni zbor iz Sarajeva.

1. XII.        Gostovala u župi Hrvatska televizija.

1. II.           Izložba, Križni put, Srećko Kriste.

17. V.         Predstavljen župi župski barjak, djelo Srećka Kriste i č. s. Rudolfine.

29. V.         U godini Duha Svetoga  večernje misno slavlje predvodio za okolne župe bisku
                  p dr. Ratko Perić.

31. v.          Duhovi, prva sv. pričest. Prvopričesnici darovali oltarnik.

20. VIII.    Podignut Križ na vrdu poviše grada.

30. VIII.    Gospa od Zdravlja, , misno slavlje predvodi biskup. dr. Ratko pPrić. Poslije mise
                 procesija do križa i  blagoslov

2. IX.         Krenuli hodočasnici u Zagreb na susret s Papom.

2. XII.        U župi upriličena skupština Papinskih misijskih djela, prisutan predsjednik nadbiskup
                 Charles A.Schlek, biskup  Slobodan  Štambuk i dr.

24.-25. XII. Proslava Božića sa uobičajenim ponoćnim programom.


God. 1999.

7. III.         Gostovao zbor iz Zadra.

2-4. V       U Neumu bio seminar za talijanske djelatnike Caritasa. Euharistijsko slavlje: kard. Vinko Puljić, zadarski
                nadbiskup Prenđa dr. Ratko Perić, dr. Franjo Komarica, dr. Pero Sudar i brojni svećenici.  
           
9-11. V.    Pohod 60 mladih Zadrana iz župe Srca Isusova  na čelu s kapelanom fra Antom u pratnji naše legende,
                 slavnog košarkaša Ivice Obada
V.                 Hodočašća na susret s Papom u Mariju Bistricu i u Spli.

23. V          Duhovi, prva sv. pričest

                 Č. sestra Rudofina izradila župski barjak. Uklopila je u njega sliku Gospe od Zdravlja, djelo domaćeg
                umjetnika Srećka Kriste. S druge strane jeočuvan  križ s a stare neupotrebljive misnice (kazule)
29. VI.     Proslavljena stogodišnjica neumske pošte
29. VIII.    – Gospa d Zdravlja, misno slavlje predvodio biskup mons. Ratko Perić.
                –  Uz misno slavlje proslavljen 25-godišnji jubilej župe. U dvorani izložene slike s neumske kolonije
                 a u dnu crkve fotoizložba povijesti župe.
                – Upriličen je i dostojan oproštaj od č. sestre Danice uz prigodnu riječ i poklon.

VIII-IX    – U župi nastupio službu župskog vikara don Boško Obradović, naš dugogodišnji misionar.
                – Službu katehistice i voditeljice zbora preuzela č. s. Olga Kikić

14. XI.       Najvaljenja izgradnja kapelice u Donjem Kleku.

27. XI.       Pohod šibenskih branitelja sa svećenikom s misom za pokojne kolege u 17 sati

12. XII       Pročitana pod misama biskupska okružnica o smrti predsjednika Tuđmana.

15. XII.      Župska misa za p. predsjednika Tuđmana.

24-25. XII. Ponoćni program i proslava Božića.

31. XII.      Svečani Tebe Boga hvalimo.


God. 2000.

 16. I.          Pod misama se molilo za p. biskupa Žanića.

20. II.         Najavljeni razgovori s raznim kategorijama domaćina u vezi radova.

                 Najava i pripremni radovi za malu crkvu u Donjem Kleku (Z.M. 3/2000., str. 9)

30. IV.       Njavljeno prikupljanje sredstava za kameni pod crkve.

Ljeto:         Velikodušnim darom vlasnika susjednih parcela prošireno crkveno dvorište te počeli radovi na njegovu
                 objedinjavanju i uređenju…

27. VIII.    Gospa od Zdravlja, hvarski biskup mons. Slobodan  Štambuk krizmao 38 krizmanika.

15. X.         Sv. Terezija Avilska. Župnik sutri dan odvezen hitno u Dubrovnik zbog srčanih problema.
                 Iz  Dubrovnika otićao na liječenje u Zagreb na Dubravu. Iz Dubrave nakon 20 dana
                 došao u Neum. Domalo opet u Dubrovnik… Za to vrijeme uglavnom nedjeljom nije bilo
                večernjih sv. misa, ponekad  dolazio netko iz Mostara. Župu vodi don Boško Obradović.

24. XII.      Gostovao dječji zbor don Ive Šutala s Rudnika pod misom i održao koncert poslije mise.

31. XII.      Najavljen blagoslov kuća, prilagođen novom nazivlju ulica.


God. 2001.

1.V.           Kardinal Vinko Puljić predvodio koncelebrirano misno slavlje sa svećenicima iz Italije i
                   BiH. Riječ je o o projektima za obnovu porušenih crkvenih objekata u Bosni.

3. VI.         Prva sveta pričest. Prvopričesnika 56.

11. VI.       Duhovi, prva sv. pričest.

26. VIII.    Sv. krizma, priključile se i župe: Gradac, Trebinja i Ravno, ukupno 60-tak mladih.

23. IX.       Oprostio se na pučkoj misi i misi mladih don Boško koji je dobio novu dužnost: župnik 
                  Rotimlje i upravitelj župe Stjepan Krst

24. X.        Večernju misu slavio u crkvi biskup prigodom sv. Rafaela (stari kalendar) puku i
                 časnim sestrama.

2. XII.        Predstavljeni župnoj zajednici novi prvopričesnici i krizmanici

9. XII.        Ponovno najavljena akcija postavljanja poda-kamena u crkvi Gospe od Zdravlja


God. 2002.

6. I.            Ponuđena novotiskana knjiga Stradanja Hrvata

17. II.         Objavljeno da je stigao kamen za pločanje crkve. Obznanjen natječaj za ugradnju.

3. III.         Najavljen novi raspored misa, u dvorani zbog pločanja crkve: 900, 1000, 1100 i
                 večernja  Istovremeno srušeno staro stepenište iz crkve na kor, probijena vrata iz
                  ostave,  izlivene nove stepenice i ispovjedaonice.

 31. III.      Vraćen stari raspored misa nedjeljom: 930, 1100 i večernja

19. V.         Duhovi. Prva sveta pričest u župi

8. VI.         Izlet ministranata, svirača i malih pjevača

25. VIII.    Gospa od Zdravlja. Krizmanika 60-tak, krizmu podijelio biskup mons. Ratko Perić.

20. IX.       Najavljena akcija uređenja sakristije, plafon pod korom…

22-24.X.    Trodnevnica u crkvi sv. Rafaelu

24. XI.       Krist Kralj. Ponuđen prvi broj Katoličkog tjednika.

24-25. XII  ponoćni božićni prgram i proslava Božića.

31. XII.      Svečani tebe Boga hvalimo…


God. 2003.

1.-8. I.        Blagoslov obitelji, pohođeno oko 700 obitelji.

2. II.           Ponuđena Naša ognjišta, reportaža o neumskoj župi.

15. III.       Susret mladih naše župe i gosta.

25. V.         Vi. uskrsna, prva sveta pričest. Najvaljena hodočašća za susret s papom u Banjaluci 
                 i Dubrovniku.

1. VIII.    Gospa od Zdravlja.Biskup mons. Ratko Perić krizmao. 50 krizmanika.

12. X.         Ponuđen Humski zbornik VI dr. Marijana Sivrića.

16 XI.        U Galeriji izložba Rapsodija u kamenu – ecce Homo – Evo čovjeka uz kamenu
                  Dragana Ressnera

24-25. XII. Božićni ponoćni program, proslava Božića.

31. XI.       Svečani Tebe Boga hvalimo


God. 2004.

1.-6.I.         Prigodom blagoslova kuća svim obiteljima podijeljeni kratki proglasi o radovima koji su
                 obavljeni i koji se planiraju

13. I.          Č. s. Marina Pilić održala predavanja za mlade u župnoj dvorani.

28. I.          Predstavljen župi Humski zbornik VII.

1. V.           Blagoslovljen kip sv. Josipa koji stoji u prezbiteriju.

1. V.           Početi radovi na uređenju crkve i grobja u starom Neumu ususret jubileju.

12. VI.       Uvedena misa uočnica sv. Anti u neumskom groblju.

13. VI.       Misno slavlje u grobljanskoj crkvi predvodio generalni vikar don Luka Pavlović. Pročitani   
                 darovatelji    i sponzori obnove crkve sv. Ante i uređenja dvorišta.
               – Nabavljen novi kip sv. Ante.
              – Nabavljene su i slike sv. Stjepana i Šimuna (umjetnik: Srećko Kriste).
                – Križni put darovao Davor Bačić. U organizaciji obnove osobito zaslužan Miro Škobo
                i njegovi kolege.

4. VII.        Najvaljena izgradnja Gospine fontane pred župnom crkvom Gospe od Zdravlj.

29. VIII.    Gospa od Zdravlj. Misno slavlje predvodio i krizmu podijelio dubrovački biskup  mons. Želimir
                  Puljić.
30. IX.       Župu pohodio biskup mopns. Ratko Perić te pod večerjom misom u 18 sati  blagoslovio
                 Gospin kip i   fontanu preed crkvom. Kip je odljev u umjetnom kamenu drvenog kipa
                 u  crkvi koga je župa  dobila    iz Njemačke zaslugom don Mile Miljke.

30. X.         Susret mladih iz župe, predvodila č. s. Marina Piljić

28. XI.       Akcija aritasa “Paket ljubavi” pokrenuta, ko i prošle godine. Odziv dobar.

24.-25. XII. Uobičajeni program mladih i djece pred ponoćku.


God. 2005.

2. I.            Prigodom blagoslova kuća započeta dopuna župske kartoteke (svezak. III.)

23. I.          Nastupio novi način misnih intencija: vezane i slobodne.

30. I.          Dovršena ugradnja vodoinstalacije u dvorištu uz donaciju materijala trgovine Džono  i Stjepinu
                  besplatnu ugradnju.

20. III.       Raspisan natječaj za izgradnju potpornih zifva oko crkvenog dvorišta…

8. IV.         Naša župa predvodila slavlje na Stadlerovu grobu u sarajevskoj katedrali.

8. V.           Prihvaćena firma Mate Čame i Pere Jurkovića za izgradnju potornih zidova u dvorištu.
                   Najavljena mogućnost asfaltiranja dijela dvorišta crkve.

22. V.         Predstavljen župi Humski zbornik VIII.

25. V.         U kinodvorani htela Neum održana stručna predavanja mladima i roditeljima o drogi.

3. VII.        Akcija prikupljanja pomoći za operaciju Jelene Bender.

10. VII.      Blagoslovljen kip sv. Leopolda Bogdana Manidća i postavljen kod ispovjedaonica.

24. VII.      Otvoren sjeverni ulaz crkve bez stepenica za invalide i starije osobe

12. VIII.    Završeni radovi u dvorištu: potporni zidovi i asfaltiranje čitavog dvorišta, uređenje parkirališta…

28. VIII.    Gospa od Zdravlja, misno slavlje predvodio i krizmu podijelio biskup mons. Ratko Perić

7. IX.         Obitelji Savić potpuno uredile malu crkvu Gospina Rođenja u Vranjevu Selu Blagoslovljen kip
                 i   oltar.. Uvedene uočnica blagdana, dosta vjernika hodočasti, ispovijedilo se i pričestilo.
8. IX.         Uz diozvolu biskupa župnik blagoslovio kapelicu Male Gospe u Vranjevu Selu. Svečana  misa 
                   pred   crkvom. Posalije mise obitelji savić počastile   sve misare.

10. IX.       Blagoslovljeno ministrantsko igralište na parkingu iza crkve.

23. X.         Časne sestre svečano proslavile svoj jubilej, misno slavlje nakon trodnevnice predvodio biskup
                 mons. Ratko Perić.

10. XI.       Uvedeno slavlje sv. Tripuna i u Vranjevom Selu.

11. XI.      Nastavljeno slavlje u čast sv. Martina obitelji Krešić, misa u 11 sati.

20. XI.       Objavljen natječaj za projekt nove crkve u središtu grada.

2. XII.        Grupa na čelu sa don Ivanom Perićem održala u crkvi predavanje o drogi roditeljima i
                   mladima.

24/25. XII.Ponoćni program mladih i proslava Božiča.

31. XII.       Svečani Tebe Boga hvalimo…

 

God. 2006.

 29. I.          Na misi mladih čitaju se unaprijed samo skraćeni oglasi.

19. II.         U dvorani izloćene četiri varijante izgleda buduće nove crkve s mogućnošču glasovanja…

26. I.          Objavljen natječaj za budući iskop temelja nove crkve

5. III.         Uvedena ura svečanog klanjanja pred izloženim sakramentom svakog četvrtak u korizmi.

9. IV.         Objavljeno da je poništen natječaj za plan crkve te da je naručena izrada izvan natječaja.

16. IV.       Unaprijed se svi doprinosi crkve upotrebljavaju za izgradnju nove crkve.

23. IV.       VIS  “Zvijezda mora” promovirao svoj CD.

26. V.         Počeli zemljani radovi na novoj crkvi.

28. V.         Ponuđen Humski zbornik IX.

15. VI.       Na Tijelovo uvedena sv. misa kod križa s blagoslovom grada i župe na sve četiri strane.

18. VI.       Misu mladi predvodili mladi Santa Klara iz Čapljine.

2. VII.        Predstavljena knjiga pjesma Bože Previšića. Župa se molila za pokoj duše don Boška
                   Obradovića

27. VIII.    Gospa od Zdravlja, misu predvodio i krizmu podijelio dubrovački biskup dr. Želimir Puljić

17. IX.       Pročitano da je Županijska vlada odobrila 50.000,-  KM za novu crkvu,uplaćeno
                 samo 42.000,- KM. – Nikad objašnjeno…

8. X.           Oglašena pod misom smrt nekadašnjeg župnika don Đure Kulaša.

15. X.         Objavljeno da se dokumentacija za izgradnju nove crkve privodi kraju.

26. XI.       Objavljen s oltara početak radova na novoj crkvi.

4. XII.       Izdana građevinska dozvola za novu crkvu

24/5. XII.  Ponoćni program mladih, proslava Božiča.

31. XII.    Svečani Tebe Boga hvalimo


God. 2007.

28. I.          Zahvala Anti Begušiću na izradi stepeništa za kor.

18. III        Oglašeno: “Do sada su isplaćeni iskopi temelja, projektna dokumentacija i prva etaža zgrade.
                 Sudjelovalo je 141 darovatelj iz Neuma i 5 sa strane”.

12. VIII.    Dovršen Muzej i galerija.

25. VIII.    Svečano otvoren Muzej i Galrija

26. VIII.    Gospa od Zdravlja. Blagoslov Muzeja i galerije – obavio biskup Ratko Perić.

9. IX.         Zahvala Anti Begušiću na radovima na stepeništu u dvorištu

23. IX.       Predstavljanje novih krizmanika i prvopričesnika

8. XI.         Djeca organizirala turnir za misije u Kongu.

9. XII.        Oglašeno da je završena nova faza na novoj crkvi.

16. XII.      U župnoj dvorani general Domazet održao predavanje


God. 2008.

7. I             U dvorani pred mnoštvom svjedočio o svom obraćenju grlumac Marino Restrepo

23. III.       Otvoren javni sanitarni čvor

13. IV        Iza mise mladih govorila č. s. Ramona o štovanju Sch. Gospe.

       IV.       Održan susret PMI u Neumu iz raznih zajednca č. . Služavki z Hrvatske i B i H..

11. IV.       Proslavu Kraljice Mira predvodila župa Neum: zbor Gospe od Zdravlja  pjevao,.
                mladi predvodili  program, župnik propovijedao

4. V.           Obavijest o početku nove faze radova na novoj crkvi.

18. V.         Prva sv. Pričest iznimno na presv. Trojstvo (Kraljica Mira bila na Duhove)

15. VI.       Dovršena faza na novoj crkvi.

6. VII.        Najavljena ugradnja klima uređaja u crkvi

29. VIII.    Mladi organizirali koncert M. P. Tompsona za novu crkvu.

31. VIII.    Gospa od Zdravlja: slavlje predvodio i podijelio krizmu biskup mons. Slobodan Štambuk

14. IX.       Cvjetna izložba dr. Jasenke Sremac u dvorani

4. X.           Pater Kristof govorio štovateljima Sch. Gospe

30. XI.       Biskup obavio vizitaciju župe.


God. 2009.

31. V.         Duhovi, prva sv. pričest.

14. VI.       Izložba u dvorani Vlatka Filipovića

12. VII.      Izložba dr. Jasenke Sremac u župskoj dvorani.

9. VIII       Objavljen natječaj za prodaju stare kuće u Dubrovačkoj.

24. VIII     Koncert Nade Sumić i Aleksandra Srzić u crkvi.

30. VIII.    Gospa od Zdravlja – krizmano 64 mladih.

13. IX.       Anketa o patronu nove crkve u dvorani.

27. IX.       Rezultati glasovanja za patrona nove crkve:   32% sv. Ivan Krstitelj.  22% sv. Nikola.18%
                sv. Josip.  6%. sv. Ilija –  Ostalih 12 prijedloga su dobili 3 i manje postotaka. Patrona će,
                 razumije se, odrediti  viša crkvena vlast koja će, dakako, imati u vidu i vaše želje

13. XII.      Dr. Jasenka Sremac pripremila humanitarnu izložbu dječjih radova.

24/25. XII. Program mladih pred ponoćku, proslava Božića

31. XII.       Svečani Tebe Boga hvalimo


God. 2010.

17. I.          Za iduću nedjelju najavjeno prikupljanje pomoći za stradale na Haitima.

24. I.          Javna zahvala Komunalnom poduzeću na uslugama oko nove crkve.

14. III.       Mladi otvorili na internetu Facebook župe.

21. III.       Zahvala Igoru i Anti Milanoviću na noom uređenju dvorišta Gospe od Zdravlja.

30. III.       Uspješan koncert u crkvi mladih AMICUS i dr. pod vodstvom Marija Solde.

16. V.         Zahcvala mladima na osvojenim  trofejima u međužupnoj ligi.

6. VI          Mladi župe Neum na natjesanju u Mostaru osvojili 3 mjesto među ekipama BiH i Hrvatske..

4. VIII.      Po drugi put gostovao u župi obraćeni holivudski glumac Marino Restrepo.

8. VIII.      Pod misom mladih gostovala grupa Nostalgija iz Zagreba.

29. VIII.    Gospa od Zdravlja, biskup mons. Ratko Perić podijelio sv. krizmu mladima.

19. IX.       Objavljeno da se dovršava pokrivanje nove crkve. Ujedno se najavlčjuje da će nova
                  faza  biti    izgradnja zvonika nove crkve iu da će ubuduće svi crkveni prilozi ići u tu svrhu.

2. X.           U hotelu Stella simpozij o Neumljaninu Nikoli Nini Buconjiću. Sudjelovao i župnik s kratkim
                  predavanjem o njegovom porijeklu.                      
3. X.           U crkvi Gospe od Otoka sudjelovao s nastupom i naš VIS Zvijezda Mora. Predstavljena
                  župi knjiga pjesama i likovnih radova dr. Jasenke Sremac.

8. X:           Č. s. Tereza vodila hodočašće iz župše na Stadlerov grob.

15.-17.X.    Osnovna škola organizirala dane kruha u dvorani kao humanitarnu prodajnu izložbu
                   namjenjenu za novu crkvu.

24. X.         Ponuđen list Naša Ognjišta s velikom reportažom o župi Neum.

14. XI.       Č. s. Tereza najavljuje sudjelovanje župe u izložbi u Sarajevu.

28. XI.       Organizirana i ove godine prodajna humanitarna izložba adventsih vijenaca.

24/25 XII.  Ponoćni program mladih.

God. 2011.

6. I.            Bogojavljenje, mnoštvo puka. Prigoda iskorištena za obavijest o dovršetku crkve te o novoj
                 kaciji izradi zvonika.

13. II.         Pred vratima crkve mladi kupili potpise za ravnopravnost Hravta u BioH.

27. II.         Č. s. Jadranka govorila u poetku mise o novoj blaženici Mariji Petković od Propetog.

6. III.         Ponuđen drugi svezak knjige Baci jednu i pro strane od Stanislava Vukorepa.

10. IV.       Večernju sv. misu predvodio biskup mons. Ratko Perić. Poslije mise predstavio knjigu o
                 našem mučeniku Marku Miulanoviću.

17. IV.       .Zahvala zanatskim radnjama na ugradnji otvora na crkvi.

22. IV.       Udruga u nastanku Hrvatska katolička mladež (HKM) naše župe organizirala bdijenje
                 uz  Božji Grob   cijelu noć. Djeca iz osmoljetke naizmjenično molila uz Božji Grob tijekom
                  dana.

14. V.         Konstitutivna skupština HKM u večernjim satima u crkvi.

29. V.         Prva pričest, premještena s blagdana hova zbog kolizije s proslavom sv. Ante u Starom
                   Neumu. Pučka misa najavljena ubuduše u 9 sati!!!

5. VI.         Hodočašće na susret s papom Benediktom u Zagreb.

5. VI          Uspješan drugi koncert AMICUS-a i mladih u crkvi.

15. VI.       ispit krizmanika,u im biskupa došli don Ivan Kovač i don Tomo Ljuban.

30. VI.       Djevojčice sviračice i pjevačice te zbro AMICUS gostovali u Bijelom Polju.

28. VIII.    Gospa mod Zdravlja, misu predvodio i krizmao mlade biskup mons. Ratko Perić.