Prijatelji Malog Isusa

ožu 5, 2011 | Prijatelji Malog Isusa

Ova je zajednica rođena početkom travnja 1980. godine. U vrijeme njezina nastajanja sestre su djelovale u tri župe u Hercegovini. Budući je u zajednici bilo dosta sestara iz ovih krajeva, Provincijalna uprava, na čelu sa ondašnjom provincijalnom poglavaricom s. Paulom Šarić, odlučila je ovdje osnovati samostan. Početkom siječnja 1980. kupljena je nedovršena vikendica.

Po završetku radova na kući, početkom travnja došle su i prve sestre. Oliva Svetinović i Joakima Ilić. Već 12. travnja iste godina mjesni biskup Pavao Žanić blagoslovio je novi samostan kojeg su sestre stavile pod zaštitu sv. Leopolda Ma ndića. Sestre su se također pobrinula da u svom samostanu izgrade kapelicu te tu svakodnevno mole božanski časoslov.

Dolaskom u Neum sestre su se uključile u župni pastoral: pomažu župniku u katehizaciji, vođenju crkvenog pjevanja i uređivanju crkvenog prostora. Sestre su također na zahtjev roditelja otvorile i vrtić te se u početku brinule za 12 djece. Kasnije je broj dosezao i do 36-ero djece. To su bila djeca do 6 godina. Kasnije je otvoren vrtić u sklopu općina, i tada sestre preuzimaju brigu za djecu u jaslicama od 1 do 3 godine. U vrijeme rata sestre su mnogo pomalale izbjeglicama koje su dolazile u Neum. Pa su tako s. Bernardina Šarić pomagala izbjeglicama u Hotelu Neum, a s. Miranda Tikvić radila je u Domu Zdravlja. Do dana današnjeg kroz samostan je prošlo mnogo sestara koje su ostavile svoj trag u neumskoj župi.