Nova crkva

ožu 5, 2011 | Župni objekti

 NOVA NEUMSKA CRKVAnova-crkva-izgled-vei-zvon-2
 
 
     Prigodom utemeljenja župe u Neumu 1974. godine zatražena je od onodobnih komunističkih vlasti dozvola za izgradnju župne crkve. Vlasti su dugo otezale s izdavanjem dozvole. Pritiješnjene upornošću crkvenih vlasti odlučile su se protiv izgradnje crkve boriti dodjeljivanjem nepovoljnih lokacija. Namjera vlasti je bila javna tajna: ne smije se vidjeti ni s mora ni s magistrale! Konačno je ponuđena lokacija za crkvu izvan grada, najbliža kuća grada je bila udaljena nekoliko stotina metara! Crkvene vlasti su prihvatile ponuđenu nepovoljnu lokaciju: bolje išta nego ništa!
 

 

    crkva-nova Nakon demokratskih promjena i završetka rata župni ured je od novih vlasti zatražio i već 1997. godine dobio lokaciju za novu crkvu koja će biti doista u samom gradu. Osobito je značajan sastanak župskog osoblja s općinskim vlastima 13. veljače. Biskupija je poslala don Luku Pavlovića, a osim njega u traženju pogodnog mjesta za crkvu sudjelovali su uz župnika i kapelana i don Đuro Bender, don Rajko Marković, don Blaž Ivanda te sa strane općine Zoran Krešić i Božo Šutalo. Tijekom pripreme sastanka pronašlo se 5 slobodnih lokacija od kojih su sudionici izabrali lokaciju današnje crkve. Lokacija je višestruko prihvatljiva. S obzirom na već postojeću crkvu Gospe od Zdravlja i moguću diobu grada na dvije župe, smještena je na idealnom mjestu da magistrala bude granica između dviju budućih župa. Na polovici je puta između mora i magistrale.
     Već je 6. svibnja 1997. podnesena molba općinskim vlastima za dodjelu izabranog zemljišta a općinsko vijeće je 2. lipnja 1997. pozitivno odgovorilo na molbu te je dodijeljena izabrana lokacija župi. Nakon što je dobiveno zemljište za izgradnju nove crkve prišlo se prikupljanju potrebne dokumentacije, projekta te se, nakon malo duže vremena zbog nedostatka sredstava, prišlo izgradnji koja je intezivirana tek 2006. godine, prema projektu projektanta Stanislava Kale. S obzirom na konfiguraciju terena zemljište je vrlo zahtjevno. Riječ je o vrlo okomitoj parceli. Zbog toga, kao i zbog što jeftinije izrade ne samo crkve nego i drugih prostora nužnih za župnu crkvu, spomenuta kosina terena je, prema planu  vrlo funkcionalno iskorištena. S budućeg centralnog gradskog trga nekoliko stepenica će voditi prema dole do župne dvorane i pratećih prostora (sanitarni čvor, garaže), a nekoliko stepenica prema gore do ulaza u župsku kuću, župni ured, suvenirnicu… Spomenute dvije etaže dižu crkvu do nivoa ulice Ruđera Boškovića nasuprot današnjeg tzv. Kampa. Sve tri etaže su usklađene tako da će nova crkva biti doista ukras našega grada.
     Početkom prosinca dovršeno je izlijevanje temelja objekta. Već 26. svibnja 2008. izlivena je ploča nad podrumom i cisternom koja je ujedno i temelj dvorane. Nad dvoranom je izlivena betonska ploča 18. prosinca koja je u isto vrijeme temeljna ploča stambenog objekta, a ploča nad stambenim objektom je temeljna ploča crkve.